İller

16 Eylül 2020 Çarşamba

Piyasadan haberler


AVGYO

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR Mülkiyeti bağlı ortaklık olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde yapılacak  ‘'Metro Hotel Apartments'' projesinin inşaatının yapımına ilişkin ARTI DEĞER İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile sözleşme imzalanmıştır.

AVTUR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş'ne ait Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mah. Soğukkuyu Mevkii 2261 ada 16 parsel üzerinde yapılacak olan '' Metro Hotel Apartments'' projesinin inşaatının yapımına ilişkin ''Artı Değer İnşaat Otomotiv Sanayi ve  Dış Ticaret A.Ş'' ile 15.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karşılıklı protokol imzalanmıştır.

EKGYO

İstanbul Bakırköy Şevketiye Florya Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi ihalesi 15.09.2020 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır.

FENER

Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcu Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun şirketle olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübe aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir. Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübe %5 bonus bedeli ödeyecektir.

GARAN

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den (Negatif görünüm) B2'ye (Negatif görünüm) düşürmesini takiben; 15 Eylül 2020 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP notunu da B3'den (Negatif görünüm)  Caa1'e (Negatif görünüm)  düşürmüştür.

IHLAS

Bağlı Ortaklık İhlas Yayın Holding A.Ş. ile eşit oranda paya sahip olmak üzere İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulmasına, kuruluşa ilişkin çalışmaların başlanmasına ve gerekli izinler için başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

INTEM

Sermayesinin tamamına (%100) sahip olduğu bağlı ortaklık İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulunca, 28 Eylül 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere, 34.500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin azaltılan tutar geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmek suretiyle 7.000.000 TL'ye indirilmesine ve eşzamanlı olarak 22.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, toplanan yönetim kurulu, nakden artırılan 15.000.000 TL (OnbeşmilyonTürkLirası) sermayenin taahhüt edilmesine ve ½'sinin yapılacak sermaye artırımına mahsuben  Olağan Genel Kurul öncesinde sermaye avansı olarak ödenmesine,  bakiyenin ¼ ‘ünün tescilden önce, kalanın ise tescili takip eden 24 ay içinde ödenmesine, karar vermiştir.

METRO

Bağlı ortaklık olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC' nin borsaya açılma işlemleri tamamlanmış olup sermayesini oluşturan A ve B grubu olmak üzere 60.529.922 adet paylarından;Şirkete ait olan 54.476.929 adet B grubu paylardan halka arz süreci öncesi kurumsal yatırımcılara yapılan satışta dahil olmak üzere 3.030.096 adet pay satılmış olup, şirkete toplam geliri 13.179.547,45 GEL (29.560.479,66 TL) olmuştur.Şirketin Metro Euphoria Hotel Batumi JSC B Grubu payları toplamı 51.446.833 olmuştur.

MGROS

Bilindiği üzere, Şirket Migros Ticaret A.Ş., e-ticaret alanındaki Sanal Market operasyonlarını mevcut mağazaları üzerinden kendi bünyesinde yürütmekte ve bu alanda büyümeye devam etmektedir.Diğer taraftan, Şirketin bağlı ortaklığı konumundaki mevcut durumda gayri faal olan Sanal Merkez Ticaret A.Ş.'nin şirket unvanının Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ("Moneypay") olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.Bu suretle, finansal teknolojilerin gıda perakende operasyonlarımızda daha etkin kullanılması, ödeme ve elektronik para hizmetleri alanındaki iş fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.Bu kapsamda, bağlı ortaklık Moneypay'in sermayesinin hem iç kaynaklar hem de sermaye taahhüdü yoluyla 10.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu sermaye artırımına Şirket tarafından 6.400.000 TL sermaye bedeli ile iştirak edilecektir.

ORGE

Şirketin, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Ataköy-İkitelli Metro Projesi'nin metro tünelleri elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 4.200.000 Euro+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirket lehine sonuçlandığı İşveren Aga Enerji Nak. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir. İşveren ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 180 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcıları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

OYLUM

Şirketin daha önce kapama vizesini gerçekleştirdiği yatırım teşvik belgesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan alınan yazıya istinaden 08/2025 dönemine kadar 840.837 TL tutarında SGK primi indiriminden yararlanmasına uygunluk verilmiştir.

PEKGY

Gayrimenkul Satışı hakkında KAP'ta yer alan bildirim

RALYH

Şirketin 10.09.2020 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 23.791,316 TL nominal değerli payların 14 – 15 Eylül 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı 15.09.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

RYGYO

Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Kartepe İlçesi Uzuntarla Mahallesi 165 Ada 9 Parsel üzerindeki 36.333,90 m2 arsa üzerinde bulunan 5.850 m2 deponun 5.700 m2'lik depo, ofis ve açık depolama alanı "2B Plast Geri Dönüşüm Sanayi İç ve Dış Tic.Ltd.Şti."ye 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren 5 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 2.750.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYSAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Dalal Street LLC. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.

SAFKR

Almanya'da faaliyet gösteren %45 iştiraki bulunan "SAFKAR TRANSPORTKÜHLUNG UND KLİMASYSTEME GMBH"'nin tasfiye işlemleri tamamlanmıştır.

SAFKR

Şirket faaliyetinin imkansız hale gelmesi nedeniyle beklenen ekonomik faydanın sağlanamayacağı anlaşıldığından Mısır'da faaliyet gösteren iştiraki "SAFKAR EGYPT FOR AİR CONDİTİON AND REFRİGERATİON INDUSTRİES" ‘ın tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

TURSG

Türkiye Sigorta olarak Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin ("Halk Sigorta" ve "HALKS") tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesi işlemini takiben 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesi uyarınca 02-15 Eylül 2020 tarihleri arasında elinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören HALKS payları bulunduran pay sahipleri ile Halk Sigorta'nın ortağı olup yine elinde fiili dolaşımda bulunmayan ve kaydı bilinen HALKS payları bulunup söz konusu payları TURSG'ye dönüşmüş payı bulunan eski Halk Sigorta ortaklarına sunduğu seçimlik Ayrılma Akçesi kullanım hakkına ilişkin süreç sona ermiştir. Söz konusu süreçte ayrılma akçesi kullanım hakkını talep eden ortak olmamıştır.

VERUS

Şirket Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan Ruhsat ihalelerinden; Gaziantep İli İslahiye İlçesi'nde bulunan 2 adet maden sahası ruhsat ihalelerini kazanmış olup, 15.09.2020 tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatları satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatlarla birlikte Şirketi Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 26 adete yükselmiştir.

YKSLN

Şirketin 15.09.2020 tariihnde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile (1) İhracat departmanın kurulması ve faaliyete geçmesi, (2) Tedarik Zinciri Yönetiminin geliştirilmesi ve (3) Finansman faaliyetlerinin kuvvetlendirilmesi adına İstanbul ili, Bakırköy ilçesinde yer alan yeni bir Şube açılmasına (Dış Ticaret, Satınalma ve Finansman Şubesi) karar vermiştir.Detaylar ile ilgili KAP'ta detaylı paylaşım yapılmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder