İller

22 Eylül 2020 Salı

Piyasadan haberler


ALMAD, ETILR

Şirket, sermayesinin %10,54 'üne sahip olduğu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.'ne ait toplam 2.000.000 TL nominal değerindeki paylarına ilişkin % 223,82 oranındaki bedelli sermaye artırımından kaynaklanan 4.476.489,80 TL tutarındaki yeni pay alma haklarının (Rüçhan hakkı) tamamını 21.09.2020 tarihi itibarıyla kullanmıştır.

ARCLK, FROTO

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Vehbi Koç Vakfı'nın sahibi olduğu (i) 327.598,01 TL nominal değerli Arçelik A.Ş. payının 7.416.819 TL ve (ii) 677.947,33 TL nominal değerli Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. payının 59.828.852 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri 21.09.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

ARDYZ

Şirket, Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile "Yedekleme Sistemleri İçin İlave Disk Alımı" işine ait sözleşmeyi 1.958.000 TL + KDV bedelle 21.09.2020 tarihi itibariyle imzalamıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Borsa nezdinde 10/08/2019-10/08/2020 tarihleri arasında faaliyetlerine kesintisiz bir yıl ara verdikleri tespit edilen iki kıymetli madenler aracı kuruluşuna Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izninin 03/09/2020 tarihi itibarıyla iptal edildiği bildirilmiş olup Borsa İstanbul Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Yönetim Kurulumuzun 17/09/2020 tarihli ve 2020/74 sayılı toplantısında alınan karar ile aşağıda yer alan iki kıymetli madenler aracı kuruluşu işlem yapma yetkileri iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.  Kaloti Jewellery Int. (Europe) Kıymetli Maden Tic. A.Ş., Fulcrum Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Geniş Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Referans Menkul Değerler A.Ş. (Üye kodu: REF), Borsa Yönetim Kurulunun 17/09/2020 tarihli toplantısında alınan karar ile Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 12 nci maddesi uyarınca işlem yapma yetkisi iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.

CUSAN

17.09.2020 tarihli özel durum açıklamasında; Bağlı Ortaklık Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "IUFM Ziraat Bankası Projesi Podyum Cepheleri" projesi kapsamında cephe işlerinin yapımı için görüşmelere başladığı belirtilmiş olup henüz yazılı olarak sözleşme imzalanmadığı için işin başlama tarihi ve bedeli tam olarak belirlenmemiştir.

DESPC

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak; merkezi İstanbul ili Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. D Blk. N21 D/9 Sarıyer, 34485 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 323815 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla;  Yahyakaptan Cad. N10 A Daire 2 Çayırova Kocaeli adresinde bir şube açılmasına,Şube unvanının DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Gebze şubesi  olmasına,Şubeye sermaye ayrılmamasına; Yönetim kurulu üyesi HALİL DUMAN'ın ilk 3 yıl için şubeyi münferit imzası ile temsil etmek  üzere şube müdürü olarak atanmasına,iş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

EKGYO

Şirketin mülkiyetinde bulunan İstanbul-Avcılar ve Ankara-Çankaya, 39.604 m2 yüz ölçümlü arsaların KDV Hariç 128.000.000 TL (KDV Dahil 151.040.000 TL) bedel üzerinden e-ihale ile satışa sunulmuş olup, söz konusu arsalar için 18.09.2020 tarihinde toplam KDV Hariç 149.900.000 TL (KDV Dahil 176.882.000 TL) teklif gelmiştir.

IDGYO

Şirketin %49 hisse ile ortağı olduğu İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin finanse edilmesi amacıyla, Akbank T.A.Ş.'den kullanılan kredi tutarından kalan borç olan 3.817.792,33TL bankaya ödenerek erken kapama yapılmıştır.

KUYAS

Rüçhan Hakkı kullanımı hakkında KAP'ta yer alan bildirim

MERIT

Şirketin gündeminde, sermaye artışı kararı bulunmamakta olduğunu, değerli pay sahiplerine ve kamuya bildirmiştir.

MERKO

Sermaye Azaltım Raporu hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim

TRCAS

Şirket tarafından 26 Eylül 2018 ve 13 Mart 2020 tarihlerinde yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler kapsamında, bazı dağıtım şirketleri ile birlikte %30 oranında payına sahip olduğu iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlaline ilişkin soruşturma başlatılmış ve STAŞ'a bir önceki yıl cirosunun %1'ine tekabül eden 348.154.458, 54 TL tutarında idari para cezası verilmişti. Rekabet Kurumu'nun gerekçeli kararının STAŞ'a tebliğ edildiği bilgisi Şirkete ulaşmıştır. Shell & Turcas, faaliyetlerini her zaman kanunlara, düzenlemelere ve anlaşmalarına uygun olarak sürdürmekte olup, Şirketin aleyhine gerekçeli kararda belirtilen açıklamaları kabul etmemektedir. Bu kapsamda, 60 gün içinde %25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanmak amacıyla bahsi geçen cezanın %75'inin (261.115.843,91 TL) ödenmesi ve/veya yasal süresi içerisinde hukuki yollara başvurulması STAŞ tarafından değerlendirilmektedir.

TURSG

Şirketin, Türkiye Sigorta Birliği'nde yayınlanacak bilgiler ile paralel olarak 01.01.2020-31.08.2020 tarihleri arasında ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı döneminde (Güneş Sigorta A.Ş., Halk Sigorta A.Ş. ve Ziraat Sigorta A.Ş.'nin 01.01-31.08.2019 tarihleri arasındaki) prim üretim toplamı ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş toplam brüt prim üretimi 5.772.560.145 TL olarak gerçekleşti.

ULAS

Şirketin bulunduğu sektördeki konumunu güçlendirmek veya büyüme stratejisi kapsamında yurt içi veya yurt dışındaki farklı sektörlerdeki büyüme opsiyonlarının , stratejik işbirliği alternatiflerinin değerlendirlmesi ve stratejik ortak bulma konularında  ANKADEA Danışmanlık A.Ş.'nden  danışmanlık hizmeti alınmasına ve danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalanmasına  oybirliği ile karar vermiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder