İller

16 Eylül 2020 Çarşamba

Piyasadan haberler


AKBNK

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin kredi notundaki indirimi takiben, aralarında Akbank'ın da bulunduğu 13 Türk bankasının çeşitli kredi notlarında değişiklik yapmıştır.  Moody's, Akbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notunu bir not indirerek "B3"ten "Caa1" olarak revize etmiş, görünümü ise negatif olarak korumuştur.

AKSEN

Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin satışına ilişkin yayımladığı 15.06.2017 ve 01.12.2017 tarihli KAP bildirimlerinde de belirttiği üzere 28 MWm (27 MWe) kurulu güce sahip Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler A.Ş.'ne 60.100.000,00 USD'ye ("Şirket Değeri") satışı konusunda anlaşmaya varılmıştı. Satışın 38,500,000.00 USD'lik kısmı satış anında nakden ve defaten tahsil edilmiş, 72 MW'a kadar yapılacak olan kapasite artırımı için kalan 21.600.000,00 USD bakiyenin ise gerekli tüm yatırım izinlerinin alınmasından sonra yapılması konusunda anlaşılmıştı. 13.04.2020 tarihli kap duyuru da belirtildiği gibi, kapasite artırımı kapsamında 20 adet türbinin 18 tanesinin izin süreçleri tamamlanmış; projeye başlanmış ve Aksa Enerji tarafından 15.185.249,27 USD bakiye tahsil edilmişti.Kalan 2 türbin için de izin süreçleri tamamlanmış olup, satış tutarından kalan 2.160.000,00 USD bakiye 15.09.2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmiştir.

ANHYT

Şirketin 01.01.2020-31.08.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.217.110.724,97.-TL, hayat dışı 887.024,55.-TL olmak üzere toplam 1.217.997.749,52.-TL olarak gerçekleşmiştir.

ANSGR

Şirketin 01.01.2020 - 31.08.2020 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi Genel Toplam 5.110.539.359 TL oldu.

BOSSA

Şirketin Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasına bitişik konumda yeralan, mülkiyeti Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'ye ait olan 64.000 m2 büyüklüğündeki arsa 20.500.000 TL bedel ile satın alınmış olup, toplam bedel nakden ödenmiştir. Sözkonusu arsanın, Şirketin gelecekteki yatırım planları kapsamında üretim tesislerinin genişletilmesi ve kapasitenin artırılması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

DENIZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin borçlanma notunu Negatif görünümünü koruyarak B1'den B2'ye indirmesi ve bunun sonucu olarak uzun vade yabancı para mevduat notu tavanını B3'ten Caa1'e düşürmesini takiben 15 Eylül 2020 tarihinde DenizBank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu görünümü Negatif olarak B3'den Caa1 seviyesine indirmiş, diğer notlarında değişiklik yapmamıştır.

DERAS

2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul ili Tuzla ilçesinde bulunan dükkân vasıflı gayrimenkul 1.100.000 TL değerle Şahin Dursun'a satılmıştır. Oluşan 128.000 TL (Vergi Usul Kanununa göre) – 200.000 TL (TMS/TFRS göre) gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.

DNISI

PE Köpük Yatırımı Güncel Durum Bilgilendirmesi hakkında KAP'ta yer alan bildirim

EXIMB

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020'de Türkiye'nin bazı derecelendirme notlarını indirmesini takiben, 15 Eylül 2020 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para ihraççı notları (B2), yabancı para tahvil notu (B2), yabancı para orta vadeli ihraç programı tahvil notu ((P)B2), temel kredi değerlendirmesi ve düzeltilmiş temel kredi değerlendirme notları (b3), kısa vadeli kredi derecelendirme notları (NP) ve varsa görünümlerinde (negatif) herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, uzun vadeli yerli ve yabancı para karşı taraf risk notlarını B1'den B2'ye ve uzun vadeli karşı taraf risk değerlendirmesi notunu B1(cr)'den B2(cr)'ye revize etmiştir.

FENER

Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcıların bilgisine sunarız.

HURGZ

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmış olan Murat Öztürk'ün  görevinden ayrıldığı görülerek Yönetim  Kurulumuz, Sermaye Piyasası  Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe giren II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri  Bölümü" başlığını taşıyan 11'inci maddesindeki asgari koşulları sağladığı anlaşılan Süleyman Fatih Aydıner'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

IEYHO

Dolaylı bağlı ortaklık şıklar Pazarlama A.Ş.'nin 144.720.598  TL olan  sermayesinin  140.000.000 TL (geçmiş yıl zararlarından)  azaltılarak 4.720.598 TL' ye  düşürülmesine ve eş zamanlı  olarak 140.000.000 TL  ( 70.000.000 TL Işıklar Holding A.Ş.'den + 70.000.000 TL Işıklar  İnşaat Malzemeleri  A.Ş.'den olmak üzere)  artırılmak suretiyle  144.720.598 TL'ye yükseltilmesi işlemi, 14.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020'de Türkiye'nin derecelendirme notunu indirmesini takiben, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notunu B3'ten Caa1'e düşürmüştür. İlgili notun görünümü Negatif olarak belirlenmiştir.

QNBFB

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin ülke notlarını "Negatif" görünümle bir kademe indirmesini takiben, QNB Finansbank'ın da aralarında bulunduğu 12 Türk bankasının kredi derecelendirme notlarını revize etmiştir. 15 Eylül 2020 tarihinde yapılan açıklamada, QNB Finansbank'ın uzun vadeli yabancı para mevduat ve öncelikli teminatsız borçlanma notları bir kademe, uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk notu ise 2 kademe indirilmiştir.

SANEL

Yönetim kurulunca ; Şirket Genel Müdürü Sn. Rıfat Şenol Günday'ın  istifası kabul  edıilmiş olup yerine  Sn. Osman Duman 'ın Genel Müdür olarak   atanmasına  karar verilmiştir.

SASA

Şirket tarafından daha önce kamuya açıklanan, toplam yatırım bedeli yaklaşık 100.000.000 USD olan, bugünkü rakamlarla ciroya yıllık katkısı ise 250.000.000 USD olması öngörülen Pet Tesisi (Şişe Cipsi-Tekstil Cipsi) yatırımı tamamlanmış ve deneme üretimlerine başlanmıştır.

SASA

Şirkete ait yukarıda bilgileri verilen Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki (AOSB) atıl durumda bulunan arsanın 16.09.2020 tarihinde, 20.500.000 Türk Lirası bedel ile  Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş'ye satışı tamamlanmış ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.

SKBNK

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin kredi notu bir kademe indirilmiş ve neticesinde Yerel Para Tahvil Ülke Tavan Notu Ba2'den Ba3'e revize edilmiştir. Bu kapsamda Bankanın Varlık Teminatlı Menkul Kıymet Programı notu da Ba2'den Ba3'e revize edilmiştir.

SODA

Şirket ile Petrol İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal prosedür uyarınca Petrol İş Sendikası tarafından 15.09.2020 tarihi itibariyle grev kararı alınmış ve grev uygulama tarihi belirlenmiş olup, görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde grev uygulamasına 09.10.2020 günü başlanacağı bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesi olağan süreci içerisinde görüşmeler halen devam etmektedir.

SRVGY

13.02.2020 tarihli açıklamada Şirketin iştiraki Oswe Real Estate GMBH'ın sahip olduğu taşınmazların yaklaşık 107.000 m2 büyüklüğündeki kısmının 177.000.000 Euro bedelle satışı için sözleşme imzalandığı duyurulmuştur. Yapılan nihai teknik ölçümlerde satışa konu kısmın alanı ilk ölçümden 706 m2 düşük olmak üzere 106.474 m2 olarak tespit edilmiştir. Bu çerçevede satış bedeli ilgili sözleşme hükümleri uyarınca 917.800 Euro azaltılarak 176.082.200 Euro olarak revize olmuştur. Böylece bölünme öncesi yapılan kesin ölçümler sonucu satılacak alanın büyüklüğü 106.474 m2 olarak onaylanmış ve nihai satış bedeli de 176.082.200 Euro olarak kesinleşmiştir.Sonuç olarak, 02.06.2020 tarihinde alıcı tarafından Oswe Real Estate GBMH' nin noterdeki emanet hesabına ödenen tutarın Şirketin banka hesabına geçmesi ve gayrimenkullerin ilk kısmının alıcıya teslimi için belediyenin bölünmeye ilişkin nihai onayı beklenmektedir.

TCZB

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's  tarafından 11.09.2020 tarihinde Türkiye'nin borçlanma notlarının indirilmesini takiben 15.09.2020 tarihinde Ziraat Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat  kredi notu ‘B3'den ‘Caa1'e  indirilmiş ve ilgili not görünümü negatif olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Banka'nın Uzun Vadeli Yerli ve Yabancı Para Karşı Taraf Risk notları B1'den B2'ye ve Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi notu B1(cr)'den B2(cr)'ye revize edilmiştir.

TEB

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den (Negatif görünüm) B2'ye (Negatif görünüm) indirmesinin ardından, 15 Eylül 2020 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli YP Mevduat notunu ve Uzun Vadeli YP Karşı Taraf Risk notunu bir not aşağı yönlü revize etmiştir.

TSKB

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den B2'ye düşürmesini takiben banka notlarında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir.

VAKBN

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunun "B1" den "B2" seviyesine indirilmesini müteakip, 15 Eylül 2020 tarihinde VakıfBank'ın uzun vadeli YP notu da B3'ten (Negatif görünüm)  Caa1'e (Negatif görünüm)  düşürülmüştür

YKBNK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin tahvil notunu B1'den B2'ye, yabancı para mevduat notu tavanını B3'den Caa1'ye ve yabancı para tahvil notunu B1'den B2'ye indirmiş, not görünümlerini negatif olarak korumuştur. Bunu takiben, 15 Eylül 2020 tarihinde Yapı Kredi Bankası'nın da aralarında bulunduğu 13 Türk bankasının derecelendirme notlarını aşağı yönlü revize ederken, not görünümlerini negatif olarak korumuştur. Bu doğrultuda, Moody's Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu B3'den Caa1 seviyesine indirmiştir. Moody's ayrıca Banka'nın Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notunu (Yabancı Para) B1'den B2'ye, Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notunu (Türk Lirası) B1'den B2'ye ve Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi notunu B1(cr)'den B2(cr)'ye revize etmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder