İller

12 Ekim 2020 Pazartesi

Piyasadan haberler


 

DAGI

Şirket, Vega Tem Point Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır.Açılan bu mağaza ile birlikte bayiler ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 66 olmuştur.

DENGE

04.09.2020 tarihli şirket Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Al Bawakir Konut A.Ş'nde bulunan %50.01 iştirak payın satışı konusunda, Al Bawakir konut A.Ş. ortaklarından Al Qaradawi ailesi ile görüşmelere ve Al Bawakir Konut AŞ'nin  değerleme çalışmalarına başlanmıştır.

DENGE

Şirket Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin Mustafa Uğur Bayraktar'a ait 6.225.000 adet A grubu imtiyazlı paylarının 4.325.000 adetinin Sn. Erdal Kılıç'a, 1.900.000 adetinin Sn. Veysi Kaynak'a devir edilmesi konusunda, taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devir işlemleri 09.10.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

ECILC

1 Temmuz 2020 tarihli açıklamada, Şirketin %50 oranında ortak olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki (Kanyon AVM) kiracılara 1 Eylül 2020 tarihine kadar ihtiyaç duyulabilecek kira indirimi ve diğer kira destek uygulamalarının güncel ziyaretçi sayısı ve iş hacmi dikkate alınarak Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. (Kanyon Yönetim) tarafından belirlenmesine karar verildiği duyurulmuştu. Eylül-Aralık 2020 dönemi de dahil olmak üzere Koronavirüs (COVID-19) salgınının perakende sektörü üzerindeki etkilerinin devam ettiği süre boyunca, Kanyon AVM'deki kira destek ve indirimi uygulamalarının Kanyon Yönetim tarafından belirlenmesinin devamına karar verilmiştir.

KRGYO

Şirket, EMLAK KONUT GYO A.Ş. tarafından 09.10.2020 tarihinde yapılacak olan İstanbul ili Tuzla ilçesi İçmeler Bölgesinde Yer Alan Ticaret+Turizm+Konut Alanlı Arsasının Satılması İhalesine, teklif vermeye ve bu süreçle ilgili işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

MERKO

02.10.2020 tarihinde ortağı Merko Holding Aş. tarafından gerçekleştirilen pay satışları sonrasında elde etmiş olduğu ve Şirket'e aktarmayı taahhüt ettiği toplamda 43.000.000 TL'sı tutarın tamamı 09.10.2020 tarihi itibariyle hesaplara aktarılmıştır.Ayrıca Şirket'in muaccel hale gelen toplamda 10.544.801,43 TL'sı alacaklarının tahsilatı için dün itibariyle yasal süreç başlatılmıştır.

RTALB

RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Cirrus Markalı testinin çalışmaları tamamlanarak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kaydı gerçekleştirilmiştir.

RTALB

Sina Biyoteknoloji İlaç Tanı ve Sanayi A.Ş., şirketin onlarca yetkili satıcısından yalnızca bir tanesidir. Sina Biyoteknoloji ile şirket arasında akdedilmiş herhangi bir teknoloji transferi anlaşması söz konusu değildir. Şirket Genel Müdürü Sn.Orçun KALKAN şirket hakkında oluşan haksız ve mesnetsiz polemiklere fırsat vermemek amacı ile Sina Biyoteknoloji İlaç Tanı ve Sanayi A.Ş.deki tüm görevlerinden istifa ederek söz konusu şirketteki ortaklığından ayrılmıştır.

RYGYO

Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel üzerindeki 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2 deponun 6.500 m2'lik depolama alanı "Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş."ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede 13.500.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

SISE

Şirketin Mersin'de yer alan soda ve krom üretim tesisleri ile Adana'da yer alan tuz işletmelerinde  Petrol-İş Sendikası ile yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Petrol-İş Sendikası tarafından 09.10.2020 tarihinde başlamak üzere 15.09.2020 tarihinde alınan grev kararının, 08.10.2020 tarihli 3077 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 60 gün ertelenmesine karar verildiği 09.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.Petrol-İş sendikası ile toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşmeler halen devam etmektedir.

TUPRS

20 Nisan 2020 tarihinde yaptığı özel durum açıklaması ile tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrultusunda 2020 yılı için beklentileri, etkilerin Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağı ve Ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayımı ile aşağı yönlü revize ettiğini kamuya duyurmuştu. Covid-19 salgınının küresel çapta akaryakıt ürünleri talebi üzerinde oluşan olumsuz etkisinin devam etmesi ve yüksek seyreden ürün stokları nedeniyle küresel akaryakıt ürün marjları önemli ölçüde zayıfladığından, 2020 yılı geleceğe yönelik beklentilerimizde değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur.2020 yılı için öngördüğü üretim beklentisi ~24 milyon tondan ~22 milyon tona, satış beklentisi de ~25 milyon tondan ~23 milyon tona revize edilmiştir. Bu değişiklikler sonrası, 2020 yılı için kapasite kullanımı beklentisi %80 – 85 aralığından %75 – 80 aralığına düşürülmüştür.Akdeniz Kompleks Marjı beklentisi 1.0 – 2.0$/v seviyesinden ~-0.5$/v seviyesine, Tüpraş Net Rafineri Marjı beklentisi ise 3.0 – 4.0$/v seviyesinden ~1.0$/v seviyesine revize edilmiştir.Son olarak, rafinaj yatırımları beklentisi ~125 milyon USD'den ~115 milyon USD'ye düşürülmüştür.

VERUS

26.06.2020 tarihli özel durum açıklamada; Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 26 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 – 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edildiği kamuya duyurulmuştu.Söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yetkili bir firmayla sözleşme imzalanarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına 09.10.2020 tarihi itibariyle başlanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder