İller

14 Ekim 2020 Çarşamba

Piyasadan haberler


AKGRT

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketin 01.01.2020- 30 .09.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt  yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 30.09.2020 tarihi itibariyle Genel Toplam 3.519.863.000 TL oldu.

AKSGY

Şirketin maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Ada N 378 ve Parsel N 25' de kayıtlı taşınmazda yapılacak Çok Katlı Mağaza niteliğindeki binanın ince yapı inşaatı işleri için yapılan ihalede alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak yapılacak ince yapı inşaatı işleri için Conart İnşaat ve Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.' nin yüklenici firma olarak seçilmesine ve Şirket ile Conart İnşaat ve Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. arasında akdedilecek Bina İnce İnşaat İşleri Yüklenici Sözleşmesi'nin koşullarının Yönetim Kurulunca onaylanmasına karar verilmiştir.

DENGE

İstirakler Toma Finance Ltd. ve Albawakir konut A.Ş.' nin satışı çerçevesinde söz konusu istiraklerin değerleme raporu hazırlanması için Değerleme Hizmet Sözleşmesi imzalanmak suretiyle,  Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.10.2020 tarihinde yetkilendirilmistir.

EGPRO

Şirketin hakim ortağı DECEUNINCK N.V.'nin sahip olduğu borsada işlem gören nitelikte, halka açık, hamiline paylardan 4.000.000 (dört milyon) adet  Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarının; fiili dolaşım oranını %10'un üzerine çıkartılarak , yıldız pazarda işlem görmesini temin etmek gayesi ile 1 nominal pay değeri 17 TL'den az olmamak kaydıyla ve 22 TL ortalama ile Borsa İstanbul A.Ş.'de 31.10.2021 tarihine kadar satarak fiili dolaşıma dahil etmeye karar vermiştir.

EKGYO

Şirket projelerinden "İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi" yer teslimi, yüklenici "Özbek İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti." ne 09.10.2020 Cuma günü yapılmıştır.

EKGYO

Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul-Tuzla 0 ada 4554 parsel, 10.053 m2 yüz ölçümlü arsa KDV Hariç 39.000.000 TL (KDV Dahil 46.020.000 TL) bedel üzerinden e-İhale ile Açık Artırma Usulü ile satışa sunulmuş olup, söz konusu arsa için 09.10.2020 tarihinde sonuçlanan e-İhalede toplamda KDV Hariç 39.400.000 TL (KDV Dahil 46.492.000) teklif gelmiştir.Satış işlemleri devam etmektedir.

ETILR

50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %223,82 oranında tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 28.08.2020 tarihinde başlayan 45 günlük yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullandırılmasına ilişkin süreç 12.10.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan (B) grubu payların toplam nominal değeri 102.260,950 TL olup, bu paylar 15-16 Ekim 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 Türk Lirası'ndan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

FENER

Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama KAP'ta paylaşılmıştır.

ICBCT

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit ederken, Finansal Kapasite notunu "b+" dan "b" ye revize etmiştir.

ISMEN

Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri KAP'ta paylaşılmıştır.

KAREL

Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik sayısal Sahra Santrali tedariki için 18.000.000 TL'lik sipariş alınmıştır. Siparişe konu santrallerin teslimatları 2021 yılı içerisinde gerçekleşecektir.

KATMR

Şirket yurtdışı kaynaklı 8.072.680 $ (SekizMilyonYetmişİkiBinAltıYüzSeksenDolar) tutarında muhtelif araç üstü ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2021 yılı içerisinde yapılacaktır.

KERVN

25 Eylül 2020 tarihli özel durum açıklamasına esas teşkil eden Kervansaray Uludağ Oteli ve Otele ait olan telesiyej tesisi iel mekanik tesisin10 yıllık süre ile Extension Sağlık Hizmetleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd.Şti.ne yıllık 3.500.000 TL bedelle ve kira bedellerinin yıllık % 5 oranında arttırılacağı hususunda mutabık kalınacağı konusunda açıklama yapılmış olup, Kayyım Heyeti'nin 25.09.2020 tarihi itibariyle atanması sebebiyle, eski yönetim tarafından yapılan 25.09.2020 tarihli kira sözleşmesinin yetkisiz kişiler tarafından yapıldığından geçersiz olduğu, peşinat ve teminat alınmadan, hiçbir firmadan teklif alınmadan, otelcilik ile iştigal etmeyen bir firmaya, piyasa rayici altında bir rakamla, 10 yıllık süre ile ve % 5 yıllık arttırım belirlemenin hayatın olağan akışına uygun olmadığı hususları açık olup, işbu sebeple sözleşmenin geçersizliğinden bahisle Extension Sağlık Hizmetleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd.Şti. hakkında,Bursa 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/218 Sayılı dosyasından Elatmanın Önlenmesi davası açılmıştır.

KRGYO

09.10.2020 tarihinde sona eren 53 no.lu e-ihale ile ilgili olarak Istanbul ili, Tuzla ilçesi, 0 ada,  4554 parselde kain tasinmaz icin  Şirket tarafından KDV Haric 39.400.000,00 TL (KDV Dahil 46.492.000,00 TL ) olarak vermis olduğumuz teklif Emlak Konut GYO tarafından uygun bulunmustur. Satış işlemleri devam etmektedir.

PRKAB

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından bugün yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için Şirket ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı  tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu öğrenilmiştir. İhale teknik değerlendirme aşamasındadır.

SKTAS

Çiğ süt hayvancılığı alanında faaliyet gösteren, Şirketin paylarının tamamına sahip olduğu Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'ye ("Efeler Çiftliği") yeni ortak alınması amacıyla potansiyel yatırımcılar ile görüşülmeye başlandığını 24.08.2020 tarihli açıklamada duyurulmuştu.Yapılan görüşmeler sonuçlanmış olup, Şirket, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("Fon") ve Efeler Çiftliği arasında Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi ("Sözleşme") 13.10.2020 tarihi itibariyle imzalanmıştır.Sözleşme çerçevesinde Fon tarafından Efeler Çiftliği'ne toplam 32.400.000,00 TL "Katılım Bedeli" ödenecek ve Fon Efeler Çiftliği sermayesinin toplam %16'sını temsil eden payların sahibi olacaktır. Bu işlem kapsamında Fon'un Efeler Çiftliği'ne katılımı amacıyla, SÖKTAŞ'ın yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle Efeler Çiftliği'nin 82.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi, 15.619.048 TL tutarında artırılarak 97.619.048 TL'ye çıkarılacaktır. Fon, Katılım Bedeli'nin 16.780.952 TL tutarındaki kısmını emisyon primi, 15.619.048 TL tutarındaki kısmını ise sermaye olarak Efeler Çiftliği'ne ödeyecektir.Sözleşme kapsamında yapılacak sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanan Şirketin sermaye artışı sonrasında Efeler Çiftliği'ndeki pay oranı %84'e inecektir.Efeler Çiftliği'ne söz konusu sermaye artışı sırasındaki nakit girişinin mevcut finansal yükümlülüklerin azaltılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve yatırımların finansmanı amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

TATGD

02.08.2019 ve 24.09.2020 tarihli özel durum açıklamalarında Şirketin makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerinin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlandığı kamuya açıklanmıştı.Bu kapsamda gerçekleştirilen elektronik ihalede, söz konusu gayrimenkul için İzka İnşaat Taahhüt Mühendislik Ltd. Şti. tarafından verilen KDV hariç 85.500.000 TL tutarındaki teklif en iyi teklif olmuştur. Alıcı firmadan 5.000.000 TL teminat mektubu alınmış olup; satış işlemi gayrimenkulün ihalede belirlenen koşullar üzerinden satışı için nihai yönetim kurulu kararının alınarak satış bedelinin tahsili ve tapuda devir işlemlerinin tescilini takiben tamamlanacaktır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönderme