İller

6 Ekim 2020 Salı

Piyasadan haberler


AEFES

Şirketin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait finansal raporlarının 5 Kasım 2020 Perşembe günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.

AKSGY

Şirketin maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde  Ada N 378 ve Parsel N 25 ‘de kayıtlı taşınmazda yapılacak Çok Katlı Mağaza niteliğindeki binanın elektrik tesisat işleri için yapılan ihalede alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu taşınmaz  ile ilgili olarak yapılacak elektrik tesisat işleri için Bartek Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 'nin yüklenici firma olarak seçilmesine ve Şirket ile Bartek Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında akdedilecek Elektrik Tesisat İşleri Yüklenici Sözleşmesi'nin koşullarının yönetim kurulunca onaylanmasına karar verilmiştir.

AKSGY

Şirketin maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde  Ada N 378 ve Parsel N 25 ‘de kayıtlı taşınmazda yapılacak Çok Katlı Mağaza niteliğindeki binanın mekanik tesisat işleri için yapılan ihalede alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak yapılacak mekanik tesisat işleri için Promech Mekanik Elektrik İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.'nin yüklenici firma olarak seçilmesine ve Şirket ile Promech Mekanik Elektrik İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. arasında akdedilecek Mekanik Tesisat İşleri Yüklenici Sözleşmesi'nin koşullarının yönetim kurulunca onaylanmasına,karar verilmiştir.

CEOEM

Şirket tarafından, yurtdışına nitril eldiven satışı gerçekleştirmek üzere, dış ticaret şirketine 3.675.606,16TL(KDV hariç) tutarında fatura düzenlenmiştir.

ERBOS

18.03.2020 KAP açıklaması ile şirketin çinko oksit geri kazanım tesisi ile ilgili olarak üretilen çinko oksitin emtia fiyatlarındaki sert düşüş, satış pazarlarındaki daralma ve hammadde teminindeki yetersizlikler sebebiyle tesiste kapasite düşürülmesine ve bakıma alınmasına karar verildiği 08.4.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bildirilmişti. İlgi tesis 01.10.2020 tarihi itibarıyla düşük kapasite ile faaliyetine yeniden başlamıştır.

GSRAY

Profesyonel Futbolcu Ahmet Çalık ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirkete net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

HUBVC

İştiraki Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş.'nin 23.09.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda sermayesinin 69.661 TL'den 82.074 TL'ye çıkarılmasına ilişkin alınan sermaye artırım kararı 30.09.2020 tarihinde tescil edilmiş, tescile ilişkin ilan 05.10.2020 tarih ve 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

KAREL

ABD merkezli bağlı ortaklığı eZuce Inc. şirketinin, stratejik açıdan işlevini tamamlamış olduğu ve maddi açıdan önemli bir beklenti kalmadığı için kapatılmasına karar verilmiştir.Yapılan planlama ve ABD kanunları gereği tasfiye işleminin Ağustos 2021'de tamamlanması beklenmektedir. eZuce Inc. şirketinin kapatılmasının yaratacağı gelir, işlemin tamamlanacağı tarihte netleşecek olup tahmini beklenti 500.000 USD civarında olmasıdır. eZuce Inc. şirketinin kapanmasının şirket faaliyetler üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmemektedir.

MGROS

Şirketin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarının 06 Kasım 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.

POLHO

Polisan Holding, 16 Nisan 2019 tarihli özel durum açıklamasında, tarımsal faaliyetlerini, ana iş kollarına yoğunlaşmak amacı ile durdurma kararı aldığını ve bağlı ortaklıklarının mülkiyetinde bulunan. Aydın, Manisa ve Balıkesir illerindeki tarım arazilerini satışa çıkardığını duyurmuştu. Bu kapsamda, Polisan Holding'in %100 bağlı ortaklığı Polisan Kimya, Balıkesir ve Manisa illerindeki yaklaşık 3,9 milyon metrekarelik tarım arazisini 8 milyon TL (KDV hariç) bedel karşılığında satmak üzere bir protokol imzalamıştır. Satış işlemi tamamlandığında, kamuya özel durum açıklaması yapılacaktır.

ROYAL

TMSF Fon Kurulu Kararı ile satışına karar verilen Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisati Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin satış ihalelerinin 06/10/2020 tarihinde Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için saat 11:00, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için aynı gün 14:30'da gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup ihale şartnamesi gereği alıcıların en geç 05.10.2020 pazartesi günü saat 17.00'a kadar tekliflerini kapalı zarfta TMSF'ye iletmeleri gerekmektedir. Ancak belirtilen süre içerisinde herhangi bir teklif verilmediğinden 06.10.2020 tarihinde saat 11.00 ve 14.30'da yapılacağı ilan edilen ihaleler gerçekleşmeyecektir.

RYSAS

Yönetim Kurulu, 05/10/2020 tarihinde almış olduğu karar ile, sermayesinde %95,16 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortağı Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 12.000.000-TL'den 35.000.000-TL'ye arttırılmasında, sermaye artırımına 15.000.000-TL ile iştirak edilmesine, gerekli işlemlerin ifası ile ilgili yetkili mercilere bildirimde bulunulması hususunda şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.

SAYAS

Şirketin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Ağustos 2020 tarih ve 2020/61 sayılı Kararı doğrultusunda 10 Eylül 2020 günü saat 10:30'da Şirket'in Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir - Ankara Yolu N 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa - İZMİR şeklindeki merkez adresinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul tarafından alınan kararlar 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilerek 5 Ekim 2020 tarih ve 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunmaktadır.  Genel Kurul tarafından Şirketimizin ticaret ünvanının da yukarıda belirtilen şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup bu husus da tescil ve ilan edilmiştir.Türk Ticaret Kanunu'nun 36/1'inci maddesinin ilk tümcesine göre ticaret sicili kayıtları ilanı izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçarını doğurur.

TAVHL

Şirketin 01.01.2020 – 30.09.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının, 22 Ekim 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

TSPOR

Brezilya'nın Palmeiras Kulübünün profesyonel futbolcusu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübe transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

YBTAS

28.08.2020 tarihli kamuoyu açıklamasıyla yaklaşık 3 ay için durdurulacağı bildirilen klinker üretim hattı; üretim planlamasındaki değişiklik nedeniyle 05.10.2020 tarihi itibariyle üretime alınmıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder