İller

16 Kasım 2020 Pazartesi

Piyasadan haberler


ANSGR

Şirketin 01.01.2020 - 31.10.2020 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi Genel Toplam: 6.280.447.680 TL olarak açıklanmıştır.

ARENA

Başta Güneş Enerjisi teknolojileri olmak üzere yenilenebilir temiz enerji üretimi teknolojilerine ait ürünlerin dağıtımının yapılması amacıyla Şirket bünyesinde "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri" iş birimi kurulmasına karar verilmiştir.Bu çerçevede Şirket ile;Set Prefabrik Savunma Ticaret Güvenlik Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. arasında Photo-Voltaic (PV) Güneş Enerjisi Panellerinin (yerli ve milli olarak Türkiye'de üretimi ve dağıtımına ilişkin "İş Ortaklığı ve Dağıtım Sözleşmesi"Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş. arasında Nexans Solar Kablo ürünlerinin Türkiye dahilinde satışına ilişkin "Satış Sözleşmesi"imzalanmıştır. Şirket tarafından hali hazırda dağıtımı yapılmakta olan Huawei marka Güneş Paneli Inverterlarının dağıtımına da Yenilenebilir Enerji Teknolojileri iş birimi altında devam edilecektir.Yenilenebilir Enerji Teknolojileri iş biriminin toplam net satış gelirinin ilk yıl için 350.000.000 - 400.000.000 TL olması hedeflenmektedir.

AVISA

Şirketin 01.01.2020 - 31.10.2020 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 1.036.073.994 TL, hayat dışı 56.260.194 TL olmak üzere toplam 1.092.334.188 TL olarak gerçekleşmiştir.

AYEN

Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğu Bağlı Ortaklığın Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından,  Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis edilmekte olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesinin 29/10/2020 tarihinde devreye alınan iki ünitesinden sonra, bu defa da 2 (iki) adet, 2*(3,6MWm/3,429MWe) gücündeki T4 ve T5 no'lu Rüzgar Türbini ve Generator Grupları Üniteleri'nin geçici kabulü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 14/11/2020 tarihinde yapılmış olup; Ticari İşletmeye alınmış ve elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır. Kalan 3 ünitenin devreye alınması için çalışmalar devam etmektedir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

DESA

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA.E) payı piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 17/11/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 12/05/2021'dir.

EKGYO

Şirket projelerinden İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Köy Zekeriyaköy), 1791 Ada 2 Parsel 38 Nolu Apartman Bloğu ile Bu Bloğa Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 13.11.2020 tarihinde onaylanmıştır.

GEREL

Şirket ile tedarikçi BEB 3D Tasarım Endüstriyel Ürünler İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BEB3D Tasarım) arasında imzalanan protokol çerçevesinde GERSAN Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin elektrikli araç şarj sistemlerinin Erzurum ilinde üretimi konusunda BEB 3D Tasarım tarafından ilgili mercilere başvurular yapılmış ve teşvik kapsamındaki müracaatların değerlendirilmesi sonucunda, 20.06.2019 tarih 8110 no'lu KOSGEB kurul kararı ile Makine-Teçhizat giderleri desteği olmak üzere toplam 5.000.000  TL destek uygun görülmüştür. Söz konusu bu destekten BEB 3D Tasarım firması yararlanmıştır. 16.11.2020 tarihi itibariyle bütün yatırımlar tamamlanmış ve araç şarj sistemlerinin ilk deneme üretimlerine bu hafta başlanacaktır.

GLYHO

Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), İtalya'daki Taranto Limanı'nın kruvaziyer liman operasyonlarına ilişkin 20 yıl süre ile işletilmesine yönelik İyonya Denizi Liman Başkanlığı ("Liman Başkanlığı") tarafından seçilerek bir imtiyaz sözleşmesi elde ettiğini Şirkete bildirmiştir.Taranto Limanı'ndaki devlet tarafından finanse edilen ve yeni bir kruvaziyer terminalinin inşası da dâhil olmak üzere yaklaşık 28 milyon Euro'luk  kruvaziyer liman altyapısı iyileştirme yatırımları devam etmekte olup, bu yeni tesislerin inşaatının 2020 yılı sonunda tamamlanması beklenmektedir. GPH ve Liman Başkanlığı söz konusu anlaşmayı tamamlamak için birlikte çalışacak olup, zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, imtiyaz sözleşmesi uyarınca; GPH, kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyimini ve işletme modelini de kullanarak 2021 yılının 1. çeyreğinden itibaren Taranto Limanı'ndaki tüm kruvaziyer liman operasyonlarını 20 yıl süreyle işletecektir. Taranto Kruvaziyer Limanı 2019 yılında yaklaşık 9.000 kruvaziyer yolcusu ağırlamıştır. Covid-19 öncesi 2020 yılında 14.000'den fazla kruvaziyer yolcu öngörülmekteydi.

KUYAS

Şirketin genel merkezinin "Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBUL" adresine taşınmasına,Ana sözleşmemizin ekli şekilde "Madde 3– Şirketin Merkezi İstanbul'dur. Adresi; Yeşilköy Mahallesi Serbesti Cad. N 11/1 Bakırköy / İSTANBUL'dur" şeklinde güncellenmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirim yapılmasına,Aynı madde kapsamında, yeni adresin, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesine ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve Şirket İnternet sitesinde ilan edilmesine, karar verilmiştir.

MNDRS

Sermayesinde %68 oranında pay sahibi olduğu Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.'nin ("Akça Enerji") diğer ortaklarındaki toplam 22.400.000 TL nominal değerli payının ve sermayesinde %66 oranında pay sahibi olduğu Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Tan Elektrik") diğer ortaklarındaki toplam 12.920.000 TL nominal değerli payının tamamının satın alınmasına,  Söz konusu alımlara ilişkin pay bedellerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde yetkili bir kuruluş olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanacak olan değerleme raporlarına göre belirlenmesine, Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) gerekli izinlerin alınmasına, karar verildi.

RTALB

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS- Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, 16.11.2020 tarihinde firmaya 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.

SAHOL, CIMSA

14.10.2020 tarihli özel durum açıklamada, Şirketin %60 ve bağlı ortaklığı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %40 oranında sermayesine katılacağı 87.000.000 EUR sermayeli Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu. CSC BV'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış ve Hollanda Ticaret Odası tarafından resmi tescili 16.11.2020 tarihi itibarıyla yapılmış olup, sermayesinin %60'ını temsil eden 52.200.000 EUR nominal değerli payları Şirketin nam ve hesabına oluşturulmuştur.

SNGYO

Şirketin sahip olduğu Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii'nde yer alan 1598 ve 2518 no.lu parsellerden oluşan taşınmazların, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kısmi bölünmesi suretiyle, paylarının tamamı Şirkete ait olan yeni bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına, Konuya ilişkin hazırlıkların ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

TUCLK

Şirketin  %37,67 A grubu hisselerine sahip, Nersan Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin unvanı; Nersan Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Ticaret sicil gazetesinin 11.11.2020 tarihli Sayı:10200 Sayfa:555'te tescil ve ilan edilmiştir.

ZOREN

08.02.2018, 07.05.2019, 22.05.2019 ve 29.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, Şirketin %75, Jeruselam District Electricity Company'nin (JDECO) %25 oranında ortak olduğu ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. Co.'nun Filistin'in Jericho bölgesinde kurduğu 2 x 0,999 MWp (Toplam 1,998 MWp) kurulu güce sahip Dead Sea Güneş Enerji Santrali devreye alınmıştır. Söz konusu santral, ürettiği elektriği 25 yıl boyunca elektrik satın alma anlaşması (PPA) kapsamında garantili fiyattan JDECO'ya satacaktır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder