İller

10 Aralık 2020 Perşembe

Piyasadan haberler


AKSGY

Şirketin, HSBC Bank PLC'den kullanmış olduğu, 3 ayda bir ana para ödemeli, son taksidi 2022 Ağustos ayında olan, toplam 23.482.759,66 USD anapara bakiyesi bulunan kredinin, HSBC Bank Middle East' ten ("Banka") aynı tutarlı ve 1 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadeli, vade sonunda % 30 balon ödeme içerecek ve kalan tutar aylık eşit taksitli olarak ödenecek şekilde kredi kullanılarak kapatılmasına ve Banka' dan kullanılacak krediye ilişkin kredi sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir.  Bu işlem sonrasında Şirketin toplam borç stoğunda bir artış olmayacak, ortalama borç vadesi ise Şirket hedefleri paralelinde nakit akışını olumlu etkileyecek şekilde uzayacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    SELEC

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SELEC.E paylarında 11/12/2020 tarihli işlemlerden  (seans başından) 25/12/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

GARAN

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Garanti BBVA'nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1'den B2'ye yükseltti, görünüm negatif olarak belirlendi. Not değişikliği, Moody's'in güncellenmiş Tahvil ve Diğer Borçlar için Yerel ve Yabancı para cinsinden Ülke Tavan Notu metodolojisini 07 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmasının ardından, Moody's'in bankaların notunu belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para cinsinden ülke tavan notundaki değişiklikten kaynaklanmaktadır.

GUBRF

Şirketin yatırım planları kapsamındaki Yarımca Tesisleri Liman Genişletme Projesi'nin birinci fazı tamamlanmış olup, liman ruhsatları alınarak yeni iskele devreye alınmıştır.Yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırım bedeliyle, liman elleçleme kapasitesi yıllık 1 milyon tona ulaşmıştır.Söz konusu yatırımın hayata geçmesiyle birlikte katı ve sıvı hammaddeler ile mamullerin yüksek tonajlı gemilerle taşınması sayesinde navlun ve liman maliyetlerinde tasarruf sağlanacaktır.

INFO

Şirketin 09.12.2020 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 78.952,431 TL nominal değerli payların 10 - 11 Aralık 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı 10.12.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

KERVN

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/430 Esas sayılı dosyasında 25.09.2020 tarihinde atanan Kayyım Heyeti Başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı ) İrfan Hattatoğlu ile Kayyım Heyeti Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi) Seda Ağır'ın istifa etmesi üzerine Mahkemenin 09.12.2020 tarihli  kararı uyarınca Kayyım Heyetinin Hasan Ölçer Başkanlığında ve Üyeler Mehmet Emin Öztürk ve Levent Uyar tarafından sürdürülmesine  karar verilmiştir.

OSMEN

Şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında, şirket çalışanlarının şirketin pay edindirme programı çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonu) yararlanmasına ilişkin 25.11.2020 tarih, 47 nolu Yönetim Kurulu Kararı 10.12.2020 tarih 10221 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuş ve KAP'ta sunulmuştur.

PRKAB

Aşağıdaki detayları verilen projeye ilişkin sözleşme imzalanmıştır.İhale Eden Firma : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) İhale Konusu: TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi İhale Tutarı: 77.774.450 TL+KDV Projenin Süresi: 420 gün

SELGD

Hatırlanacağı üzere, Şirket'in 05.04.2019 tarihli (Şirket) paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçiş başvurusu, Borsa Yönetim Kurulu'nun 27.12.2019 tarihli kararı ile Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi gereğince uygun görülmemişti. Bu çerçevede ; söz konusu bildirimin ardından kararda belirtilen eksikler 2020 yılı içerisinde giderilmiş ve Şirket'in Kotasyon Yönergesi'nin 36/5.  Maddesi uyarınca 27.12.2020 tarihinde tekrar  başvuru yapmasının önünde bir engel kalmamıştır. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ; 2020 yıl sonu finansal tablolarının ilanı beklenmeden 27.12.2020 tarihinde pazar geçiş başvurusu Borsa İstanbul A.Ş. yönetiminin değerlendirilmesine sunulucaktır.

SISE

Şirket portföyünde bulunan 530.315,35 Türk Lirası nominal değerdeki İş Finansal Kiralama A.Ş. paylarının 225.000 Türk Lirası nominal değerli kısmı 843.750  Türk Lirası peşin bedelle Trakya Yatırım Holding AŞ'ne satılmasına ve satış işlemi sonucunda ortaya çıkacak karın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi hükümleri kapsamında değerlendirilmesi hususlarında karar verilmiştir.

THYAO

Ortaklığın Kasım 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları; Kasım 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Kasım 2020 döneminde %62,2 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2019 döneminde 145.007 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,5'lik azalışla 132.667 tona düşmüştür.

ULAS

09.01.2017 tarihinde 5 yıllığına Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti'ne(Kiracı) kiralanan 4 yıldızlı , 99 oda, 1 engelli odası, 200 yatak kapasitesine sahip Viva Ulaşlar Hotel'in turizm işletme belgesi kiracının T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonucunda düzenlenmiş ve 10.12.2020 tarihi itibariyle şirkete ulaştırılmıştır. Yeni turizm işletme belgesinde;Tesis adı: MYSEA HOTELS ALARA, Sınıfı ve türü:3 yıldızlı otel ve Belge sahibi: Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti.(kiracı)

UMPAS

Konkordato İlanı Hakkında KAP'ta yer alan detaylı bildirim

VERTU

Şirketin %25 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin 09.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Golive'in 20.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin primli pay ihracı yoluyla (1-TL nominal değerli pay için 4,6375-TL karşılığında) 380.000 TL artırılarak 20.380.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 10.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket de %25 sermaye payı oranında 95.000 adet pay için toplam 440.562,50 TL ödeyerek söz konusu sermaye artırım işlemine katılmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder