İller

9 Aralık 2020 Çarşamba

Piyasadan haberler


AKMGY

Borsa İstanbul'un 17.09.2020 tarihinde KAP'ta açıklanan "Fiili dolaşım oranı %5'in altında olan Şirketlerin Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabileceği hususunda süre verilerek uyarılması" konusundaki duyurusu sonrasında pay sahipleri tarafından yapılan pay satışları sonucunda, fiili dolaşım oranı %5 ‘e ulaşmıştır.

BIMAS

09.12.2020 tarihinde  BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. olarak, Afrika Bölgesinde lider özel sermaye fonlarından biri olan Helios Investment Partners LLP'nin fonlarını yönettiği Blue Investment Holding (özel amaçlı şirket) ile BIM Stores SARLAU (BIM Fas) hisselerinin %35'inin satışına ilişkin hisse alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır.Satış işleminin, Fas Krallığı rekabet otoritesi onayı da dahil olmak üzere belirli koşulların yerine getirilmesinin ardından tamamlanması beklenmektedir. Satış ile Şirketin Fas Krallığı'ndaki mevcut büyüme trendinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve bölgede uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

CRFSA

Şirketin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılması nedeniyle halka arz edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname 20.11.2020 tarihinde ilan edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 24.11.2020 – 08.12.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 5.498,811 TL olup, bu paylar 10.12.2020 ve 11.12.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 17 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

DERAS

Şirketin 2020 yılı 4.çeyrek (yıllık) finansal sonuçları ve faaliyet raporunu açıklama tarihi 05/02/2021 olarak planlanıyor.

DERAS

Şirketin 2021 yılına ait raporlama dönemleri için planlanan finansal sonuçları açıklama tarihleri 1.Çeyrek: 07/05/2021, 2.Çeyrek: 14/07/2021, 3.Çeyrek: 22/10/2021 ve Yıllık: 11/02/2022 olarak planlanıyor.

DOHOL

Doğrudan bağlı ortaklık Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 09/12/2020 tarih ve 2020/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 10.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 26.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında, yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına,Sermaye artırımında kullanılmayan tüm yeni pay alma haklarının, "Satınalma Taahhütnamesi" kapsamında Ortaklıkca kullanılmasının taahhüt edilmesine,karar verilmiştir.

FONET

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 3.078.792,00 TL bedelle 09.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.

GUBRF

Şirket tarafından 07.12.2020 tarihli KAP bildirimi ile, Şirket uhdesinde bulunan Bilecik ili Söğüt ilçesindeki 82050 numaralı ruhsata ilişkin RPM Global tarafından hazırlanan JORC standartlarına uygun rapora istinaden açıklama yapılmıştı. Yatırımcılardan gelen sorular nedeniyle, bahsekonu açıklamada yeralan öne çıkan hususların tekrar edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda;Söğüt Altın Madeni Projesini oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş Maden Kaynak Tahmini 3,50 Milyon ons (9.48 Mt @ 11.5 g/t Au) altın değerine ulaşmıştır. Söğüt Altın Madeni Projesini oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş maden rezervleri çalışması sonucunda da 1,92 Milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükselmiştir.Ortalama 8,6 g/t altın ve 0,7 g/t gümüş değerine sahip 6,93 Mt maden rezervlerinin dağılımı şu şekildedir:0.62 Milyon Ons Görünür Maden Rezervleri (10 g/t altın ve 0,6 g/t gümüş içeren 1,91 milyon ton) 1,30 Milyon Ons Muhtemel Maden Rezervleri (8,1 g/t altın ve 0,2 g/t gümüş içeren 5,02 milyon ton) Sıklaştırma ve yayılma sondajları ile Maden Rezervinin önemli ölçülerde artırılması fırsatı bulunmaktadır.

INFO

Şirketin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %195,85798 oranında olmak üzere 66.200.000 TL artışla 100.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 24.11.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 08.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır .Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 78.952,431 TL olup, kalan paylar, 10-11 Aralık 2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Şirketin İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, söz konusu paylar Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa'da halka arz edildiği 2 günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere Sibel Gökalp tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.

ITTFH

Bağlı ortaklık Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak; Selva Gıda Sanayi A.Ş.  ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında "Halka Arza Aracılık Sözleşmesi" 09.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.

KATMR

Şirket yurtdışı kaynaklı 2.900.000 € (İkiMilyonDokuzyüzBinEuro) tutarında Araç Üstü Ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2021 yılında yapılacaktır.

RTALB

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş., şirketinden toplam 1.000.000 adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tanı Kiti sipariş etmiştir.

RYGYO

Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel üzerindeki 31.240 m2 arsa üzerinde bulunan 63.189 m2 deponun arakatlar ve ofis dahil 12.820 m2 depolama alanı "Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Tic.A.Ş.(Yıldız Holding/Ülker Grubu)"na 5 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 5 senede 35.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO

Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Şekerpınar2 Mahallesi 420 Ada 33 Parsel üzerindeki 14.703,44 m2 arsa üzerinde bulunan 20.523 m2 deponun arakatlar dahil 7.048 m2'lik depolama alanı "Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri A.Ş."ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 13.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO

Şirket portföyünde bulunan İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1850 Parsel üzerindeki 25.053,36 m2 arsa üzerinde bulunan 33.424,36 m2'lik deponun 17.713 m2'lik depolama alanı "Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş."ye ek protokol yapılarak 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 6.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

SAHOL, CRFSA

Borsa İstanbul'un 17.09.2020 tarihli duyurusunda, aralarında CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA)'nin de yer aldığı fiili dolaşım oranı %5'in altında olan şirketlerin paylarının 01.01.2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabileceği uyarısında bulunulmuştur.(*) Sabancı Topluluğu iştiraklerinden biri olan CarrefourSA'nın paylarının fiili dolaşım oranının artırılması, böylelikle Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmeye devam etmesi ve CarrefourSA'ya yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin devam etmesi ana öncelikleri arasındadır.Bu kapsamda, Yönetim Kurulunun 09.12.2020 tarihli toplantısında; CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesi ve böylelikle mevcutta işlem gördüğü Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmeye devam edebilmesi amacıyla, Şirket portföyünde yer alan CarrefourSA paylarından 2.500.000,00 TL nominal değerli kısmının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine karar verilmiştir.

SEYKM

Marka İhlal Davası Hakkında KAP'ta yer alan detaylı paylaşım

SRVGY

Şirketiin 24.11.2020 tarihli açıklamasında, Oswe Real Estate GmbH firmasının yapacağı kar payı ödemesine ilişkin dönem sehven 2021 olarak yazılmıştır. Yapılacak olan ödemenin 2020 Yılı karından yapılacağı hususu kamuoyunun bilgisine sunulur.

TSPOR

Şirket ile Yıldız Holding A.Ş. arasında, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Yıldız Holding, Şirkete, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında reklam bedeli olarak 9.000.000.-TL+KDV ödeyecektir.

VERUS

Şirketin %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aldem Çelik) Yönetim Kurulu'nun 09.12.2020 tarihli toplantısında; Aldem Çelik'in halka açılmasına, bu kapsamda gerekli çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder