İller

11 Ocak 2021 Pazartesi

Piyasadan haberler


BORSA İSTANBUL A.Ş.    TGSAS

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS.E) payında 12/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı"  ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. TGSAS.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/02/2021'dir. Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, TGSAS.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 12/01/2021 tarihinden  itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 09/04/2021'dir.Yatırımcı Adı ve Soyadı-MKK  Sicil Numarası: Derin GÜLCAN-13780524, Fatih ERKOÇ-13988421, İpek OKTAY-12354270, Faruk MEMİŞ-12471154, Merve UÇAN-34238272, Serdar ERKOÇ-14045386, Erdem ÜÇYILDIZ-22256172, Serpil MEMİŞ-13242544, Nermin ÇEVİK-12812000, Fethi KÜÇÜK-44815222

BORSA İSTANBUL A.Ş.   EKGYO

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, AKDERE İNŞAAT TURİZMTEKS.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (35817263) isimli yatırımcının Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO.E) ve EKGYO.E payına dayalı Ocak ayı Vadeli İşlem Sözleşmesi'nde (F_EKGYO0121) Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 11/02/2021'dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.  OSMEN

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/01/2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 09/07/2021'dir.Yatırımcı Adı ve Soyadı/MKK Sicil Numarası: Emin ÖZDEK-21903037, Esalettin  ÖZDEK-45112457

DESA

Şirketin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL' na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-13731 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı KAP'taki hali ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

EKGYO

Şirket projelerinden "İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap 2. Kısım Konut Ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi"nin (Semt Bahçekent) Yer Teslimi, Yüklenici "Pekerler İnş. Enerji Taş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti." ne 07.01.2021 Perşembe günü yapılmıştır.

EPLAS

Şirket, Vakıfbank'ın 11.01.2021 tarihli ihalesine katılarak, 120.400.000 TL tutar ile en yüksek teklifi vermiş ve açık arttırma sona ermiştir.

HEKTS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 (Dörtyüzmilyon) TL'den 1.000.000.000 (Birmilyar) TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme 7.Maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 11/01/2021 tarih ve 35009 kayıt numarası ile başvuruda bulunulmuştur.

IZFAS

Şirketin kiralık alanda yürüttüğü muhtelif fırça ve diğer ürünlerin üretim faaliyetlerinin Şirketin sahip olacağı fabrika binasında gerçekleştirilmesine yönelik hedefine bağlı olarak, Şirket yönetim kurulunun 31.12.2020 tarihli kararı uyarınca İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne yapmış olduğumuz arsa tahsis başvurusunun OSB yönetiminin 31.12.2020 tarih ve 2 nolu yönetim kurulu kararıyla onaylandığı tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu tahsis kapsamında ilgili OSB'deki 147 ada 2 numaralı 10.000 m²'lik parsel 60 ay taksitle ve 173.333,33 TL'lik taksitlerin her ayın son günü ödenmesi koşuluyla toplamda 10.400.001,47 TL'ye satın alınması için ilk taksit olan 173.333,33 TL ödenmiş olup, kalan 59 adet taksit için 59 adet senet verilmiştir.Parselin tahsisini takiben yapılacak fabrika binası ile ilgili olarak yürütülecek süreçler hakkında gelişme oldukça ayrıca kamuya açıklanacaktır.

IZMDC

29.01.2020 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasına konu izdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. halka arz çalışmalarına ilişkin, açıklama yapılmasının akabinde çalışmalara başlanmış olup çalışma çeşitli yönleri ile detaylı olarak devam etmiştir. Ancak Ocak ayı sonunda yapılan açıklamanın ardından Mart ayında pandemi sürecinin yarattığı etki ve Ekim ayında İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle çalışmaların hem seyri değişmiş hem de uzaktan çalışma nedeniyle süreç yavaşlamıştır. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzı halihazırda gündemimizdedir. Bu konuya ilişkin çalışmalar devam etmekte olup henüz bağlayıcı karar alınmamasına karşın, çalışmaların hızlandırılması adına aracı kurumlarla görüşmeler yapılmaktadır. İzdemir Enerji Eletrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin önemli gelişmeler olması halinde kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

MSGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği  (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca;  2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerimizin toplamı 4.054.909,25  TL, kiralama işlemleri ise toplam 8.863.210,19 TL olacak şekilde gerçekleşmiştir.

MSGYO

Şirket portföyünde yer alan 2 adet bağımsız bölüm 11.01.2021 tarihinde 6.450.000 TL bedelle satılmış olup, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 40/3/ç maddesi kapsamında işbu işlemin en son ilan ettiği finansal tablolarda yer alan aktif büyüklüğüne olan oranı %2,46'dır. Söz konusu gayrimenkuller, en son değerleme raporunda yer alan ekspertiz değerinin üzerinde satılmıştır.

OYLUM

Şirket 2020 yılında yurtdışı satış ağına Venezuella'yı eklemiştir ve bu ülkeye ilk ihracatı grup şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca geçen dönemlerde başlattığı İngiltere operasyonu da başarılı bir şekilde ilerlemekte olup mevcut ürünlerden alınan yeni siparişlerin yanı sıra yeni ürün çeşidi de portföye eklenmektedir. 2021 yılında da ihraç kayıtlı satışların ciro oranını yükseltmeyi hedeflenmekte. Yurtiçi pazarda da BİM, A101, Bizim Toptan ve Metro gibi zincir marketlerle yeni afiş çalışmaları planlanmış olup bu bağlantıların satışlara olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir.

PEKGY

07.09.2020 tarihli KAP açıklamada Almanya'nın Hagen kentinde yer alan bina için potansiyel bir alıcıdan 2.500.000 Euro teklif alındığı duyurulmuştu. 10.09.2020 tarihinde ise; söz konusu alıcı ile satışın 2.600.000 Euro bedelden gerçekleştirilmesi için mutabakat sağlanmış ve alım-satım protokolü imzalandığı ve binanın kalan tadilat işlemlerinin en geç önümüzdeki üç ay içinde bitirilmesi ve akabinde satış işleminin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmişti.Söz konusu satış işlemi tadilat işlemleri henüz tamamlanmadığından gerçekleşmemiş olup, tadilat işlemlerinin tamamlanması akabinde satış işlemi gerçekleştirilecektir.

PGSUS

2020 yılı Aralık ayı trafik verileri: Toplam Misafir sayısı, 950 bin olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 azalış kaydedildi. Toplam Doluluk Oran: % 74,1 olarak gerçekleşti. ASK (m km) Aralık ayında 1,738 oldu.

SAHOL

Yönetim Kurulunun 04.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 16'ncı maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle 11.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

SANFM

Şirket mülkiyetinde bulunan G.O.P.OSB Mah 4.Cad.N18 Çerkezköy - TEKİRDAĞ adresinde, 941 Ada 10 Parselde bulunan fabrika binasının 2021 yılı kira geliri aylık 272.200 TL + KDV olarak belirlenmiştir.Bir önceki döneme göre kira geliri %24,86 oranında artış göstermiştir. (önceki dönem 218.000 TL +KDV)

SERVE

Şirkete ilişkin stratejik planlar ve gıda sektöründeki hedefleri doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketin İştiraki olan Kuvva Gıda A.Ş ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme işlemlerinin  başlatılmasına,Şirket ünvanı olan Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi'nin Yeni ünvanı KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi konusunda ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

TCELL

Çeşitli medya kanallarında Ziraat Bankası'nın yurt dışında mukim bir şirkete kullandırdığı krediye ilişkin Şirketi de dahil edilerek yapılan haber ve yorumlara ilişkin açıklamadır. Söz konusu kredi Şirket tarafından kullanılmamış olup, ilgili kredi sözleşmesine doğrudan ya da dolaylı şekilde taraflığı da bulunmamaktadır. Dolayısıyla kredinin Şirket finansallarına bir etkisi yoktur.

TCZ, TCZB

Banka Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde, farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla, 15 Milyar Türk Lirası'na kadar tutarda finansman bonosu ve/veya tahvil, 2,5 Milyar Türk Lirası'na kadar tutarda çeşitli göstergelere dayalı yapılandırılmış borçlanma araçları olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın toplamda 17,5 Milyar TL tutarında her nevi borçlanma aracının ihraç edilmesi ile ilgili gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmış olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.

ULUUN

Bağlı Ortaklık Rolweg SA Genel Müdürlük görevine Sayın Swithun Still atanmıştır.

ULUUN

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan ve 11.01.2021 tarih ve E-13183850-110.01.04-18808 sayı ile şirkete ulaşan yazısında Rekabet Kurulunun 07.01.2021 tarihli ve 2101/18-8 sayılı kararıyla; Şirketin de içerisinde yer aldığı çeşitli kuruluşlar aleyhine 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edildiği gerekçesiyle, kararda adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildiği, şirket adına da 8.256.092,61 TL idari para cezası düzenlendiği, gerekçeli kararın şirkete ayrıca tebliğ edileceği ve tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde yargı yolu açık olmak üzere karar verildiği bildirilmiştir.Söz konusu idari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17.maddesinin 6.fıkrası gereğince %25 indirimli şekliyle 6.192.069,46 TL olarak  şirketce ihtirazi kayıtla ödenecektir. Yapılacak ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyecek olması nedeniyle, yasal süresi içerisinde olmak üzere Rekabet Kurulu'nun 07.01.2021 tarihli ve 2101/18-8 sayılı kararı ile şirket aleyhine düzenlenen söz konusu idari para cezasına karşı Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılacaktır.

VERTU

Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 1.100.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Vektora Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yöntemi ile (%35) ve mevcut ortaktan pay alımı yöntemi ile %25 olmak üzere toplam 1.015.500 adet pay için 28.250.000 TL karşılığında %60 oranında ortak olunmuştur.Vektora Bilişim Teknolojileri A.Ş. 2003 yılında kurulmuş olup, 203 personeli ile yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder