İller

12 Ocak 2021 Salı

Piyasadan haberler


ADESE, ITTFH

Pınarbaşı Mah.Atatürk Bulvarı N67/B Mut/Mersin adresindeki " PINARBAŞI" şubesi ile Karşıyaka Mah. Mustafa Kemal Bulvarı N38/A-B Mut/Mersin  adresindeki " MUT" şubesinin demirbaşlarının İsmailoğlu Pazarlama İnş.Turz.San. ve Ticaret Ltd.Şti 'ne deviri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazaların kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına;  İlgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.

ALGYO

Şirket portföyünde yer alan gayrimenkuller için 2020 yılında yapılan kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 27 mio TL dir.

ATAGY

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40.maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca; 01 Ocak - 31 Aralık 2020 Döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında; 01 Ocak – 31 Aralık 2020 döneminde yeni düzenlenen kira sözleşmesi ile alış ve satış işlemi bulunmamakta olup, Kayseri/Talas Projesinde Tab Gıda San. Tic. A.Ş.'nin kiracısı olduğu 1 adet bağımsız bölüm faaliyete başlanmadan kira sözleşmesi feshedilmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    AKFGY

Akfen GMYO'nun paya dönüştürülebilir tahvillerinin paya dönüştürülmesi kapsamında çıkarılmış sermayesinin 184.000.000TL'den 243.066.196 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 13.01.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 243.066.196, fiili dolaşımdaki pay oranı %16 olarak dikkate alınacaktır.

DIRIT

ISPARTA SULEYMAN DEMIREL ORGANIZE SANAYI MUDURLUGU Tarafindan sirket arac ve tasınmazlarına ve fabrika binasının bulundugu arazi uzerine haciz konulmustur.

ENKAI

Yönetim Kurulu, Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin KAP'ta yayınlanan şekilde değiştirilmesi ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar vermiştir.

EPLAS

VODAFONE A.Ş ile Tarımsal Tahmin ve erken uyarı sistemi modeliİ kapsamında stratejik işbirliği sözleşmesiİ imzalanmıştır. Bu sözleşme ile digital tarım uygulamalarında VODAFONE ile birlikte müşterilere yeni projelerin sunulması amaçlanmaktadır.

KRGYO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği  (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca;  2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerin toplam 19.463.020.-TL + KDV,  kiralama işlemlerin toplamı 3.393.696.-TL + KDV olarak gerçekleşmiştir.

MERKO

27.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulan "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kulanım Yerine İlişkin Rapor" da belirtilen GOGLIO  SPA' ya olan toplam 214.520,6 EURO  borcun tamamı kapatılmıştır.

MERKO

27.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulan "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kulanım Yerine İlişkin Rapor" da belirtilen İNGOMAR PACKING COMPANY LLC.' ya olan toplam 596.533,72 USD  borç bakiyesinin varılan mutabakat neticesinde 300.000 USD'lik kısmı 12.01.2021 tarihi itibariyle ödenmiştir. Kalan 296.533,72 USD'lik kısmı ise vade farkı ve/veya herhangi bir fark olmaksızın 3 ay sonra ödenecektir.

MIPAZ

Şirketin finansal tablolarında "yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip edilen ve finansal tablo dipnotlarında dönemler itibariyle detaylı açıklamalara konu edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü'nde kain 1154 sayılı Parsel'in üzerinde bulunan enerji nakil hatları ve plon yerleri için Teiaş Genel Müdürlüğü'ne kamulaştırmasız el atma nedeniyle açmış olduğu tazminat davası'nın 12.01.2021 tarihli duruşmasında dava konu taşınmazın bulunduğu mahalde bilirkişi keşif icrasına ve bu nedenle duruşma gününün 04.05.2021 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

ODAS

Şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2021/02 sayılı bülteninde onayı duyurulan İhraç Belgesi KAP'ta yer almaktadır.

ORGE

Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nde, İşveren Gülermak-YSE Adi Ortaklığı ile, Sinyalizasyon Sistemi Lokal Kapsam İşleri'ne yönelik 600.030,22 EUR+KDV tutarında ilave sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin Ağustos 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır.Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

OZBAL

Şirket Özbal Çelik Boru San. Tic.ve Taah. A.Ş. ile ÖzÇelik-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan 01.06.2020-31.05.2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 12.01.2021 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.

PAPIL

Şirket'in halka arz dokümanlarında da belirtildiği üzere "Yurt Dışı İştirak Edinimi, Şube Açılması veya İş Ortaklıkları Vasıtasıyla Büyüme" hedefi doğrultusunda Birleşik Krallık'ta bağlı ortaklık kurulması çalışmaları kapsamında;PAPIL10 Technologies Ltd, %100 Papilon AŞ ortaklığında 1GBP başlangıç sermayesi ile 12.01.2020 tarihinde Londra, İngiltere'de kurularak tescil edilmiştir.

RAYSG

Şirketin 2020 yılı Ocak-Aralık aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.699.439.187 .-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 37,26 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamlarıKAP'ta yer alan dosyada bulunmaktadır.

SERVE

Şirkete ilişkin stratejik planlar ve gıda sektöründeki hedefleri doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketin İştiraki olan Kuvva Gıda A.Ş ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme işlemlerinin başlatılmasına,Şirket ünvanı olan Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi'nin Yeni ünvanı KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi konusunda ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

SEYKM

30.12.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda belirttiği üzere, şirket Seferihisar Belediye Başkanlığı'nın İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık mahallesi, 1296/1 ve 1297/1 parsellere ilişkin taşınmaz satış ihalesine katılmış ve her iki ihalede de en yüksek teklif diğer katılımcılar tarafından verildiği duyrulmuştu. İhale şirket uhdesinde kalmadığı kesinleşmiş olup, ihale için verilen geçici teminat iade alınmıştır

SNGYO

15.10.2020 tarihli açıklamada duyurulduğu üzere, Şirket ekspertiz değeri 17.564.850 TL olan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 ada, 1 parselde kayıtlı 7.806,60 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı gayrimenkulü 17.955.180 TL değerle Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'ne ayni sermaye olarak devretmiş ve Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin %97,29 oranında hissedarı olmuştu. Şirket işbu payların tamamını Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin diğer hissedarı olan Ahmet Yıldız'a 18.000.000 TL bedelle satmıştır. Satış bedeli 11.01.2021 tarihli TCMB Efektif Euro alış kuruna tahvil edildiğinde 2.002.113,34 EUR'ya tekabül etmektedir. Ahmet Yıldız satış bedelini 2 yıl sonra (18.000.000 TL'den az olmamak kaydı ile) 2.002.113,34 EUR'nun ödeme günündeki TCMB Efektif Euro alış kuru karşılığı TL cinsinden defaten ödeyecektir.

TSPOR

Şirketin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %111,51430 oranında olmak üzere 263.609.369 TL artışla 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 28.12.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 11.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.043.337,464 TL olup, kalan paylar, 13-14 Ocak 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

TSPOR

Profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir.

ULUUN

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan İthal Yemlik Mısır ihalesine 12.01.2021 tarihinde vermiş olduğu teklif kapsamında firma uhdesinde  kalan miktar 15.02.2021 tarihine kadar teslim edilecektir.

VERUS

Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Orman İzini" verildiğine ilişkin bildirim 12.01.2021 tarihinde şirkete gönderilmiştir.

ZOREN

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, 08.03.2020 tarih ve 31062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 45 MWe kurulu güce sahip Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere "Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES)" kurmayı planlamaktadır. Bu bağlamda mevcut elektrik üretim lisansının 48,5880 MWm / 45 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder