İller

21 Ocak 2021 Perşembe

Şirket Haberleri


Beyaz Eşya Sektörü:

Aralık ayında beyaz eşya iç pazar satışları %30 artış ile 478.000 adet olarak gerçekleşirken, 2020 yılı satış hacmi %16 artışla 7,75 milyon adete yükseldi.

Aralık ayında beyaz eşya üretimi %43 artış ile 2,8 milyon adete, 2020 yılında beyaz eşya üretimi %3 artışla 29,2 milyon adete yükselirken, 2020 yılında beyaz eşya satışları ise %4 arttı.

ADESE – Konya’da bulunan Hersek Şubesinin devri için sözleşme imzalanmasına ve mağaza kapanışı için işlemlerin başlanmasına karar verildiği açıklandı.

AGHOL – 25 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırıldığı açıklandı.

AKBNK – Yurtdışında 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

AKSGY – Sermaye artırımından 249,5 milyon TL fon elde edilmesinin beklendiği açıklandı.

AKSEN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti arasında, 50 MW kurulu güce sahip doğalgaz santralinin 30 yıl süre ile işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalandığı, anlaşma kapsamında, 50 MW kurulu güç, Aksa Energy Company Congo tarafından kapasite artışı yatırımı yapılarak 100 MW'a çıkarılacağı açıklandı.

DOAS – Volkswagen Financial Servis AG ile şirketin ortak kuruluşlarının, yönetsel etkinliğin artırılması için yeniden yapılandırılması stratejisi kapsamında, Volkswagen Doğuş Finansman’ın paylarının, VDF Servis bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınmasına karar verildiği açıklandı.

DOCO – 2026 vadeli 100 milyon euroya kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.

DNISI – Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırıldığı açıklandı.

EGSER – Şirket ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında anlaşmaya varılamayan maddeler üzerinden 26 Ocak’ta yeniden görüşüleceği açıklandı.

ESEN – Şirketin %100 bağlı ortaklıkları Energes 1 Enerji, Energes 9 Enerji ve Berrak Ges 1 Enerji’nin Şirketin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji.'ye devredilmesine karar verildiği, Şirketin %100 bağlı ortaklıkları olan Ysf Enerji, Snl Enerji ve Margün 13 Enerji’nin Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji ‘in %100 bağlı ortağı Angora Elektrik’e devredilmesine karar verildiği ve devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

GARAN – Yurtdışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

GEDIK – 120 gün vadeli 60 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

HDFGS – Şirket bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme’nin sermaye artırımı kapsamında 45 milyon TL ödenerek sermayesinin 100 milyon TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

INFO – Şirket ortaklarından Sibel Gökalp'in sahip olduğu, Şirket sermayesinin %30,0'una karşılık gelen toplam 30.000.000 adet pay, 6,25 TL fiyatla alıcı Hedef Finansal Yatırımlar’a Toptan Alış Satış işlemleri kapsamında satış işlemleri tamamlandı.

INVEO – Şirket iştiraki Novel Scala Basılı Yayın’a büyüme stratejisine uygun olarak, kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 920.000 TL borç verilmesine  karar verildiği açıklandı.

ISKPL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında 11.286.293 adet payın pay başına 16,10 TL fiyatla Borsa’da Satış yöntemiyle halka arzında talepler bugün toplanacak.

KLGYO – İstanbul Kartal’daki Referans Kartal Panorada Projesi için Biskon Yapı ile Müteahhitlik sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

MARKA – Şirketin %100 bağlı ortaklığı İstanbul Bujiteri Moda’nın sermayesinin %50'sine iştirak ettiği  Semark Tekstil, Sarl Bgem şirketine 23.050 Euro Defacto markalı ürünlerin satış işlemlerinin tamamlandığı, ihracat işlemlerine başlandığı ve aylık olarak 75.000 Euro ürün ihracatı gerçekleştirileceği açıklandı.

Şirketin %56,14'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Gökyüzü Et Süt Gıda  tarafından, Kırşehir'de 21.500 m 2 ‘lik çiftlik kiralandığı, içinde  3.000 m 2 ‘lik kapalı  ahır, 1 adet traktör, 1 adet 100 m 2 ‘lik çoban evi, 1 adet 100 m 2 ‘lik misafir evi, 8 m 3 ‘lük yem karma makinesi,3.000 m 2 ‘lik yem saman deposu, 400 tonluk su havuzu ve çiftliğe özel trafo  ile birlikte büyükbaş hayvan çiftlik kurulum işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

MERIT & NTHOL – KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız girişlerin, 10 günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi kapsamında, KKTC.'de bulunan Şirket otellerin müşteri kabullerinin durdurulması sonrasında, alınan tedbir kararlarında değişiklik olmamasına rağmen KKTC.'de bulunan Şirket otellerinin 1 Şubat’tan itibaren tekrar hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.

OSTIM – Sincan’daki 18.561 m 2 ‘lik arsa sahipleri Ceceli Demir Sanayi ve Emek Boru Makine ile Kat Karşılığı İnşaat Projesi konusunda görüşmeler başlatılmasına karar verilmesi kapsamında, 12.226 m 2 arsada kat karşılığı inşaat yapım işinin şirket OSTIM tarafından üstlenilmesine,  yapılacak fabrika binasının tamamının Arsa Sahiplerine bırakılmasına karar verilmesi sonrasında,  arsa sahipleri ile imzalanan sözleşme hükümlerine göre yapımı gerçekleştirilecek inşaatın Fırat Tahin ve Susam Sanayi’ye alt yüklenici olarak kat karşılığı usulü ile yaptırılmasına, mal sahipleri ile Şirket arasında imzalanan Sözleşme hükümleri, her türlü malzeme, ekipman ve sistemin temin ve tedarik edilmesi, projelendirme, ruhsat ve izinlerin alınmasını kapsayacak şekilde Alt Yüklenici olarak inşaatın yapımını üstlenen Fırat Tahin Susam Sanayi yerine getirileceği belirtilirken, Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

OYAYO & YGYO – VBTS kapsamında şirketlerin paylarına 5 Şubat’a kadar kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST – 30 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.

QNBFL – Ticaret Bakanlığı ile İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne karşı Bankaya kesilen 43,6 milyon TL idari para cezasının ve bu cezaya dayanak yapılan raporun iptali talebi ile Banka tarafından açılan davanın banka aleyhine sonuçlandığı açıklandı.

PRKME – Hidroelektrik Santrali Projesine İlişkin Üretim Lisansının sonlandırılması için EPDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SEKFK – 200 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SNKRN – Borsa tarafından şirket paylarının bugün ve yarın işlemlere kapatıldığı açıklandı.

TUPRS – 728 gün vadeli 290 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

TURSG – 2020 yılında prim üretimi %24 artışla 8,89 milyar TL’ye yükseldi.

TSPOR – Futbolcusu Fousseni Diabate’nin 2020/2021 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Göztepe’ye kiralandığı açıklandı.

VAKBN – 1 milyar euroya kadar ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

64 gün vadeli 700 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

YGGYO – Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2021 yılında Reel Gayrimenkul Değerleme’den 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Reel Gayrimenkul Değerleme veya TSKB Gayrimenkul Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

ZOREN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verilirken, %100 bedelli sermaye artırım yapılmasına yönelik çalışmaların başlanmasına karar verildiği açıklandı.

CELHA & DOHOL – DOHOL tarafından 22,00 – 23,06 TL fiyat aralığından 85.600 adet CELHA payı satılırken, DOHOL’ün CELHA’daki payı %69,83’e geriledi.

DZGYO – Deniz Yatırım tarafından 4,60 TL fiyattan 565.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %75,30’a geriledi.

LKMNH – Mırı Strategic Emerging tarafından 15,04 – 15,64 TL fiyat aralığından 245.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,99’a yükseldi.

MERKO – Masum Çevik tarafından 7,35 – 8,20 TL fiyat aralığından 7.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

PSDTC – Nezih Öztüre tarafından 33,34 TL fiyattan 16.700 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,74’e geriledi.

Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.100 adet pay 36,98 – 37,90 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 265.925 TL kar elde edildi.

SEKFK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 7,27 – 7,33 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 296.990 TL kar elde edildi.

SILVR – Burak Sözübir tarafından 7,65 – 10,15 TL fiyat aralığından 430.370 adet alış ve 6.246.015 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

AKYHO – Şirket sermayesinin 41,4 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 82,7 milyon TL nakden artışla 124,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

AKSGY – Şirket sermayesinin 554,7 milyon TL’den %45,12 oranında bedelli olarak 250,3 milyon TL nakden artışla 805,0 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

IHGZT – Şirket sermayesinin 180 milyon TL’den %344,44 oranında bedelli olarak 620 milyon TL nakden artışla 800 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

INVEO – Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %220 oranında bedelli olarak 66 milyon TL nakden artışla 96 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

SNKRN – Şirket sermayesinin 7,7 milyon TL’den %48,39 oranında tahsisli olarak 3,7 milyon TL artışla 11,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder