İller

9 Mart 2021 Salı

Akdeniz Yatırım'da sermaye artırımı tamamlandı


Akdeniz Yatırım Holding A.Ş'de sermaye artırımı tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

''01.09.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı sonucunda almış olduğu %200 oranında bedelli sermaye artırımı kararı neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1480 sayılı onay yazısı ile 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 82.730.000 TL nakden karşılanmak suretiyle 41.365.000 TL'den 124.095.000 TL'ye artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda, şirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.365.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 124.095.000 TL ye artırılması işleminde artırılan 82.730.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında yeni pay alma hakkı kullanma süresi (11.02.2021-25.02.2021) içinde 123.467.566,158 TL rüçhan hakkının kullanıldığı, yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 627.433,842 TL nominal değerli paylar 03.03.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, satışa sunulan 627.433,842 TL nominal değerli payların tamamının 1.330.210,62 TL bedelle satıldığı ve toplam olarak 83.432.788,03 TL nakit girişi olduğu tespit edilmiştir. Şirketin yeni sermayesi 124.095.000 TL'ye yükselmiştir. Sonuç olarak şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 124.095.000 TL olmuştur. Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7 fıkrası uyarınca tescil edilmesi gereken şirketimizin esas sözleşmesinin sermaye ve hisse senetlerinin nev'i başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder