İller

22 Mart 2021 Pazartesi

Akmerkez Gayrimenkul'den kar dağıtımı


Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2020 yılı net dönem karı 56.870.007 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 58.756.235,89 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 56.870.007 TL tutarındaki kısmından, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına, 56.870.007 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına, kalan kardan yönetim kurulu üyelerine pay ayrılmamasına, kalan karın 49.933.760,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına, toplam 51.796.960,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 4.993.376 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 2020 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, şirketimizin finansal tablolarının yasal yedekler hesabının çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 30.183.840 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 3.018.384 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 81.980.800 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,20 TL, kar payı oranı brüt=net %220) tespit edilmesine, kar payının 51.796.960 TL tutarındaki kısmının 26.04.2021 tarihinde ilk taksit olarak, 14.905.600 TL tutarındaki kısmının 25.08.2021 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve 15.278.240 TL tutarındaki kısmının 22.12.2021 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine, ikinci ve üçüncü kar payı taksitleri ile ilgili olmak üzere kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda yönetim kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek KAP'ta yapılacak özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmasına, işbu kar payı dağıtım önerisinin genel kurulumuzun onayına sunulmasına, işbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı kar dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder