İller

1 Mart 2021 Pazartesi

Çemaş'ta bedelli sermaye artırımı


Çemaş Döküm Sanayi A.Ş'nin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''02.02.2020 tarihli özel durum açıklamamızda yönetim kurulumuzun 02.02.2020 tarih, 2020/022 nolu kararı ile 474.000.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 474.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %100 oranında artırılarak 948.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği, 10.02.2020 tarihli özel durum açıklamamızda söz konusu sermaye artırımıma ilişkin izahname taslağının onaylanması için SPK'ya başvurunun yapıldığı açıklanmıştır. En son 25.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararının 7. maddesinde kabul edilen bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunda yer verilen harcama kalemlerinden 42.675.200 TL tutarındaki gayrimenkul yap-sat projesi ve 114.021.200 TL tutarındaki gayrimenkul yatırım projeleri harcama kalemlerinin inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde yaşanan daralmalar dikkate alınarak iptal edilmesine, bu kapsamda şirketimiz yönetim kurulunun 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararının 1. maddesinin esas sözleşmemizin 6. maddesinin yönetim kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 474.000.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 317.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %66,88 oranında artırılarak 791.000.000 TL'ye yükseltilmesine olarak, 2. maddesinin artırılan 317.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 317.000.000 adet borsada işlem görecek nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına olarak, 6. maddesinin şirketin çıkarılmış sermayesinin 791.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına olarak değiştirilmesine ve 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararın 7. maddesinde kabul edilen bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunun revize edilerek kabul edilmesine, 02.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararın diğer maddelerinin geçerliliğini korumasına karar verildiği açıklanmıştır. Yönetim kurulumuzun 25.02.2021 tarihli kararına göre 474.000.000 TL yerine 317.000.000 TL artırma şeklinde revize edilen sermaye artırımına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli toplantısında onaylanmıştır. SPK'nın izahname ve ihraç belgesi tebliğinin izahnamede yer alacak finansal tablolar başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasının ç bendi uyarınca da 31.12.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar izahnameye ek olarak verilmektedir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder