İller

28 Mart 2021 Pazar

Emlak Konut'ta kar payı dağıtımı


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydıunlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 836.258.000 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2020/4. dönem geçici vergi beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 831.150.421,47 TL'dir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan birinci tertip kanuni yedek akçe toplamı 618.423.233,87 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 831.150.421,47 TL net dönem karından, % 5 oranında (41.557.521,07 TL) birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 836.258.000 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 41.557.521,07 TL birinci tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 794.700.478,93 TL tutara, 2020 yılı içerisinde yapılan 26.464.804,45 TL bağış ve yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 821.165.283,38 TL net dönem karının %0,1004182734819690'u olan 82.460.000 TL'nin birinci temettü olarak dağıtılması, ortaklara dağıtılacak toplam 82.460.000 TL birinci temettü tutarı ödenmiş sermayenin % 5'lik kısmın altında kaldığından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaması, yasal kayıtlarımıza göre kalan 712.240.478,93 TL karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan birinci temettü tutarı olan 82.460.000 TL kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2020 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,021700 TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının 05.05.2021 tarihinde yapılmasına, bu hususların 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında ortaklamızın onayına sunulmuş ve dağıtılmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder