İller

27 Mart 2021 Cumartesi

Formet Çelik Kapı'da bedelli sermaye artırımı


Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş, bedelli sermaye artırımına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Yönetim kurulumuz 21.09.2020 tarihinde 2020/19 numarası ile almış olduğu % 294,73 oranında bedelli sermaye artırım kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmasının akabinde SPK tarafından 11.03.2021 tarihli kurul bülteninde yayınlandığı şekilde değiştirilerek onaylanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda şirketiminiz almış olduğu 21.09.2020 tarihli 2020/19 numaralı bedelli sermaye artırımına dair yönetim kurulu kararının 1. maddesinin şirketin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 76.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 223,68 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 170.000.000 TL artırılarak 246.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 2. maddesinin artırılan 170.000.000 TL sermayeyi temsil edecek 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 170.000.000 adet payın borsada işlem gören nitelikte ihracına olarak değiştirilmesine ve 21.09.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararın diğer maddelerinin geçerliliğini aynen korumasına oy birliği ile karar verilmiştir. Ayrıca yine yönetim kurulumuz 26.03.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki 2021/5 nolu kararı almıştır: Şirketimiz yönetim kurulunun 21.09.2020 tarihinde 2020/19 numaralı almış olduğu bedelli sermaye artırım kararına ilişkin olarak SPK'ya başvurulmasının akabinde SPK tarafından alınan 11.03.2021 tarihli kurul kararında belirtilen koşullarla başvurumuzun onaylanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın 17.03.2021 tarih ve 3624 sayılı yazısı ile şirketimizin yönetim kurulunun teyidini ve taahhüdünü istemiş olduğu aşağıdaki hususların teyit edilmesi ve gereklerinin yapılacağının taahhüt edilmesine, bu doğrultuda halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporunda, fon kullanım yerleri arasında sayılan işletme sermayesinin güçlendirilmesi (40.000.000 TL) ve iş geliştirmenin (14.000.000 TL) dikkate alınmaması suretiyle sermaye artırım tutarının 170.000.000 TL nominal değer olarak dikkate alınacağı, halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporunda yatırımlar içerisinde belirtilen gayrimenkullerin satın alınması öncesinde kurul tarafından önerilecek ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirket/şirketler tarafından gayrimenkul değerlemesi yapılacağı, şirket ortakları Poyraz Teoman ve Özer Karalar hakkında kurul kararı organının 04.06.2020 tarihli ve 34/710 sayılı kararı ile uygulanan işlem yapma yasağı tedbiri kapsamında, kurul karar organının 03.12.2020 tarih ve 75/1497 sayılı ilke kararı uyarınca anılan şahıslar tarafından şirketin bedelli sermaye artırım sürecinde rüçhan hakkının kullanımı suretiyle pay edilmesini halinde edinilen bu payların borsada işlem görmeyen niteliğe dönüştürüleceği ve işlem yasağına tabi olacağı, anılan şahıslar tarafından rüçhan hakkının satılması halinde rüçhan hakkı satımı karşılığında elde edecekleri bedellerin tedbir sona erinceye kadar rüçhan hakkının satımını gerçekleştiren ve bedelleri tahsil eden yatırım kuruluşu tarafından nemalandırılarak bloke edileceği, işlem yasağı tedbirinin sona ermesi ile birlikte blokajın kendiliğinden kaldırılacağı, şirketimizin sermaye artırımından elde edeceği fonun Türkiye İş Bankası A.Ş'nin Kayseri Ticari Şubesi (IBAN: TR760006400000153530033406) 0033406 hesap nolu özel hesaba yatırılacağına, fon kullanım raporunda belirtilen kullanım alanlarında elde edilen fonun tamamı kullanılıncaya kadar söz konusu tutarın ilgili hesaptan çekilmeyeceğine, Türkiye İş Bankası A.Ş'nin Kayseri Ticari Şubesi (IBAN:TR 760006400000153530033406) 0033406 hesap nolu özel hesaba yatırılacak fonun her bir ödemede kullanılacak tutarın kullanımından önce ya da belli bir tutarı aşacak şekilde toplu kullanımından önce doğan borcun kaynağı ile borcu tevsik edici belgelerle birlikte kurula bilgi verileceği ve kurulun olurunu takiben kullanımının gerçekleştirileceğine, kuruldan alınacak izin doğrultusunda fonun kullanılacağı hususunda gayri kabili rücu şeklinde Türkiye İş Bankası A.Ş'nin Kayseri Ticari Şubesi'ne taahhüt verileceğine oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder