İller

12 Mart 2021 Cuma

Frigo-Pak'tan pay sahiplerine payları oranda dağıtım


Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, pay sahiplerine payları oranında kar payı dağıtımı kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 17.051.176 TL, yasal kayıtlarda ise 17.071.548,32 TL olarak gerçekleştiği hususunun genel kuruluun bilgisine sunulmasına, net dağıtılabilir dönem karının şirketin önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılmak üzere, mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için pay sahiplerimize 2020 yılı faaliyet dönemi için nakit kar payı dağıtımı yapılmamasına, 2020 faaliyet yılı dağıtılabilir net dönem karından 16.900.000 TL'sinin bedelsiz pay olarak tüm pay sahiplerimize payları oranında (% 152,25225 oranında) (1 TL nominal bedelli pay için 1,52252 TL) dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 171.548,32 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasının, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri doğrultusunda hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 98.231 TL'nin olağanüstü yedek olarak geçmiş yıl karlarında izlenmesinin olağan genel kurulumuza tavsiye edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder