İller

16 Mart 2021 Salı

İnfo Yatırım, kar payı dağıtım kararını revize etti


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş, kar payı dağıtım kararını revize etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin yönetim kurulu kararı ile 17.02.2021 tarih ve 18 sayılı kararının aşağıda belirtilen husus üzerine güncellenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla 6322 sayılı kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen 325/A maddesiyle kurumlar vergisi mükelleflerine ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı getirilmiştir. Aynı kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesine eklenen (g) bendi ile de VUK'un 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir. 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarımızda 48.813.943 TL, yasal kayıtlarımıza göre ise 46.892.146 TL net dönem karı bulunmakta olup, bu çerçevede şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 5.900.000 TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına, dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere 38.100.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,
söz konusu hususların onayı için genel kurula teklifte bulunulmasına ve kar dağıtım tablosunun düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder