İller

2 Mart 2021 Salı

Karsan kar payı dağıtmayacak


Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş'de kar payı dağıtımı yapılamayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimizin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) uyarınca hazırlanan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 20.720.000 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (yasal) finansal tablolarına göre 73.584.148 TL ticari kar oluştuğu tespit edilmiş olup, her iki finansal tabloda yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin 2020 yılına ilişkin olağan genel kurulun onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.'' denildi.


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder