İller

24 Mart 2021 Çarşamba

Kordsa kar dağıtmayacak


Kordsa Teknik Tekstil A.Ş, kar payı dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 179.930.044 TL konsolide dönem karı elde edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan müzakere sonunda 2020 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanmasına, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem karından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak, yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 152.970.598 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının yaşanılan küresel ekonomik şartlar çerçevesinde şirketin finansal esneklik kabiliyetini daha da artırmak amacıyla dağıtıma konu edilmeyerek olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurula önerilmesine karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder