İller

12 Mart 2021 Cuma

Logo Yazılım'dan kar payı dağıtımı


Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II 14.1 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 118.070.266 (konsolide) dönem karı elde edilmiş olup, bunun 114.528.012 TL'si vergiler düşüldükten sonra ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde ve kar dağıtım tablosuna uygun olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın brüt 30.000.000 TL'lik (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 1,2 TL çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %120) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması, çıkarılmış sermaye üzerinden %300 oranına tekabül eden 75.000.000 TL'lik kar payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması, bedelsiz olarak dağıtılacak kar payının 32.990.407 TL'lik kısmının net dönem karından, 42.009.593 TL'lik kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan geçmiş dönem karlarından karşılanması, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.423.768,50 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının 19.04.2021 tarihinde, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması ve bu konuda yönetim kurulumuza yetki verilmesi hususunun genel kurula teklif edilmesine oy birliğiyle karar verildi.''
 


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder