İller

28 Mart 2021 Pazar

Lokman Hekim'de kar dağıtımı


Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre konsolide dönem net karı 29.789.179 TL olup, ana ortaklığımıza ait dönem net karı 24.250.988 TL'dir.
Esas sözleşmemiz, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 784.203,02 TL hesaplanan genel kanuni yedek akçe düşüldükten ve 4.206.357 TL tutarındaki yıl içinde yapılan bağışlar eklendikten sonra 25.758.950,74 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre net dağıtılabilir dönem karı 14.899.857,41 TL'dir. 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 14.899.857,41 TL'nin brüt 8.000.000 TL kısmının nakit kar payı olarak dağıtılmasına, 2020 karından kalan 6.219.857,41 TL ve olağanüstü yedeklerden 5.780.142,59 TL olmak üzere şirket çıkarılmış sermayesinin %50 oranına tekabül eden toplam 12.000.000 TL'lik kar payının ise bedelsiz pay olarak dağıtılmasına, 784.203,02 TL genel kanuni yedek akçe, 680.000 TL ikinci kar payı üzerinden yedek akçe ayrılmasına, nakit dağıtılacak kar payının iki eşit taksitte 20.09.2021 ve 22.11.2021 tarihlerinde ödenmesi ve bedelsiz pay dağıtımı hususlarının 2020 yılı olağan genel kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir. Yönetim kurulu kar dağıtım teklifi genel kurulca onaylanmıştır.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder