İller

20 Mart 2021 Cumartesi

Marmaris Altınyunus kar dağıtmayacak


Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş, kar payı dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan bilançonun aktif pasif toplamının 175.650.510 TL, VUK'a göre hazırlanan kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilançonun aktif pasif toplamının 194.741.933 TL olduğu, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 16.693.036,00 TL net dönem karı, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda ise 37.940.524,39 TL cari yıl net dönem zararı olduğu görülerek TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 16.693.036,00 TL net dönem karına 350 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan dağıtılabilir kar payı matrahının 16.693.386,00 TL olduğu, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 37.940.524,39 TL tutarındaki net dönem zararından dolayı dağıtılabilir kara ulaşılamadığı görülmüş olup buna göre, sermaye piyasası mevzuatı ile şirket esas sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanan şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak şirketimizin VUK kayıtlarında yer alan net dönem zararı uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 16.693.036,00 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre 37.940.524,39 TL dönem zararının ise geçmiş yıl zararlarına aktarılması genel kurulda onaylanmış ve kabul edilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder