İller

8 Mart 2021 Pazartesi

Menderes Tekstil, kar payı dağıtmayacak


Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 94.124.331 TL dönem zararı oluşmuştur. Konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 35.188.611,19 TL dönem karı oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.'' ifadesi kullanıldı. 


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder