İller

17 Mart 2021 Çarşamba

Okumayı “Merak Olarak Değil de Diploma Al!” Olarak Algılarsak… (2)


Diploma Değil Merak İlmin Hocasıdır…

Atalarımız "Merak ilmin hocasıdır." demişler. Gerçekten de insanlarda akıl olmasaydı hiçbir şey öğrenemezdi.

Rabbimiz tarafından, "Annelerinin karnından hiçbir şey bilmezken çıkarılan" (Nahl,78) insanoğlu, öğrendiklerini de merak ile öğrenmektedir. Merak edilmeyen hiçbir şey, öğrenilememektir. İnsandaki merak duygusu olmasaydı bugün teknoloji çağını değil de ilk çağı yaşar olacaktı.

İnsanoğlunun öğrenmesi doğumla başlar ve ölümle bitmektedir. Bunun en güzel örneklerini de Peygamber Efendimiz (s.a.v): "Beşikten mezara kadar ilin tahsil ediniz" ile "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, elinizdeki fidanı dikiniz" hadisiyle daha iyi anlamaktayız.

Çocuklar, ana kucağında, etrafı gözlemleyerek ve nesneleri ağzına alarak öğrenirken; konuşmaya başladıktan sonra da soru sorarak öğrenmektedirler. Özellikle de 3-4 yaşlarında çocukların merak duygusuna bağlı olarak soruları artar. Merak duygusu okul öncesi dönemde olduğu kadar olmasa da insanda ölünceye kadar devam eden bir süreçtir.

Bir matematik profesörü Nobel ödülü almıştı. Ödül töreninden sonraki ilk dersinde, öğrencilerinden biri kendisine şöyle bir soru sordu:

"Efendim! Dünyada yüzlerce Matematik profesörü var. Ancak bu kadar bilim adamı arasında, ödülü size lâyık gördüler. Sizi diğerlerinden ayıran özellik neydi?"

Profesör, bu farklı soruya önce bir tebessümle cevap verdi. Ardından da, kendisinden merakla cevap bekleyen öğrencisine şunları söyledi:

"Doğrusunu söylemek gerekirse, hepsini anneme borçluyum! Çünkü ben küçük bir öğrenciyken, diğer çocukların anneleri, onlar okuldan evlerine döndüklerinde kendilerine:

Söyle bakalım, öğretmeninin sorduğu sorulara iyi cevaplar verebildin mi?' diye sorarlardı. Benim annem ise bana: 'Söyle bakalım' derdi. 'Bugün öğretmenine iyi bir soru sordun mu?' İşte beni farklı yapan bu oldu. Her zaman diğerlerinin sormadığı soruları sordum ve hayatım boyunca da, sormaya devam ettim!"

Çocukların merak duygularına bağlı olarak sordukları sorulara seviyelerine uygun şekilde cevaplar verilmelidir. Bunun yanında çocukların soru sormaları anne babaları tarafından da desteklenirse çocuklarda öğrenme merakı devam edecektir. Bu çocuklar, derste soru sormaktan, dersi dinlemekten ve derse katılmaktan, derse çalışmaktan ve kitap okumaktan zevk alacaktır. Bu da çocukların okulda olduğu kadar sosyal hayatta da başarısını artıracaktır.

Çocukların merak duygusuna bağlı olarak sordukları sorulara uygun cevap verilmek bir yana olumsuz tepki verilirse çocuklarda da öğrenme merakı kaybolacaktır. Bu çocuklar, okulda soru sormayan, dersi dinlemeyen, derse çalışmayan, kitaplarla haşır neşir olamayan başarısız birer öğrenci olacaktır. Bu çocuklar okulda olduğu gibi sosyal hayatta da monoton bir hayat yaşayacaktır. Başka bir ifadeyle öğrenilmiş çaresizlik için de hayatlarını devam ettireceklerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder