İller

17 Mart 2021 Çarşamba

Otokar'dan kar dağıtımı


Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 618.267.060 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 597.576.485 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek, kar dağıtım politikamıza uygun olarak piyasa beklentileri, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen kar payı rehberinde yer alan kar dağıtım tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve kar dağıtım tablosuna uygun olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 31.12.2020 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2020 yılı için ayrılmamasına, sermaye piyasası mevzuatı ile şirket esas sözleşmesinin 19. maddesine ve 28.03.2014 tarihli genel kurulda ortaklar tarafından onaylanan şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak piyasa beklentileri, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının cari yıl karından, 311.452.407 TL ortaklara birinci kar payı, 88.547.593 TL ortaklara ikinci kar payı, 39.880.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması şeklinde gerçekleştirilmesine, ortaklara ödenecek toplam kar payı tutarı olan 400.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesine, VUK hükümlerine göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 400.000.000 TL kar payı ve 39.880.000 TL genel kanuni yedek akçenin tamamının cari yıl kazançlarından karşılanmasına, VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 157.696.485 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki bakiye 178.387.060 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için % 1.666,67 oranında ve 16,66667 TL brüt=net nakit kar payı, diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için % 1.416,667 oranında ve 14,16667 TL net nakit kar payı ödenmesine, kar payı ödeme tarihinin 24.03.2021 olarak belirlenmesine 18.134.626,67 TL'lık olumlu oy sonucunda oy birliği ile karar verildi.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder