İller

26 Mart 2021 Cuma

Oyak Yatırım'da kar dağıtımı


Oyak Yatırım Ortaklığı A., kar payı dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve şirket esas sözleşmesinin ilgili kar dağıtım maddesi gereğince, yasal kayıtlarımızda yer alan 5.525.098,09 TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karı ile SPK kayıtlarımızda yer alan 5.580.779.41 TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karının karşılaştırılması sonucunda, SPK kayıtlarına göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının yasal kayıtlardan karşılanabilmesi nedeniyle, yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle 276.254,90 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 5.304.524,50 TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesine ve dağıtılabilir karın % 20'si olarak tespit edilen birinci temettü tutarı olan 1.060.904,90 TL'nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, birinci temettü olarak dağıtılan tutarın ödenmiş sermayenin %5'ni aşması nedeniyle aşan kısım 60.904,90 TL üzerinden %10 oranla hesaplanan 6.090,49 TL tutarında yasal yedek akçe ayrılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de geçmiş yıl kar/zarar hesabına aktarılmasına, kar dağıtımına 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başlanması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder