İller

26 Mart 2021 Cuma

Resmi Gazete başlıkları


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/175, 176, 177)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/11)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/03/2021 Tarihli ve 9479 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 17/03/2021 Tarihli ve 125 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder