İller

9 Mart 2021 Salı

Resmi Gazete başlıkları


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635)

YÖNETMELİKLER

–– Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

–– Jandarma Genel Komutanlığı Madalya ve Nakdi Ödül Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2021 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 09/03/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-38 ve 39 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05/03/2021 Tarihli ve 9447 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2017/26740 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2017/40457 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/1/2021 Tarihli ve 2018/6183 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2021 Tarihli ve 2018/23929 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME: Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3593) ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder