İller

28 Mart 2021 Pazar

Şirket Haberleri


QUAGR.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında 24.000.000 adet payın 16,46 TL fiyatla Borsa’da Satış yöntemiyle halka arzı 5 – 6 Nisan’da gerçekleştirilecek.
DERAS – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Emiliano Zapata’nın sermayesinin 400.000 TL'den 10 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin Genel Kurul kararının tescil edildiği ve TTSG' de ilan edildiği açıklandı.
DOKTA – Çelik Holding tarafından DOKTA’nın fiili dolaşımdaki pay oranın %5’in üstüne çıkarılma süresinin sona ermesi nedeniyle, Borsa’dan ek süre talebinde bulunulduğu, Borsa tarafından bu talebin reddedildiği açıklandı.
DOHOL – Rekabet Kurulu tarafından Doğan ve Egmont Yayıncılık'ın tek kontrolünün DOHOL tarafından devralınması işlemine izin verildiği medyada yer aldı.
EGEEN – VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Nisan’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
ESEN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji ile Margün Enerji’nin bağlı ortaklıkları Angora Elektrik ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji’nin, Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, toplam 39 adet güneş elektrik santralini satın almak üzere, Kinesis Enerji Yatırımları  ve Hasan İnaloğlu ile tüm gelirler şirkete ait olacak şekilde Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması sonrasında, devralma işlemleri için Rekabet Kurumu’na yapılan başvurunun onaylandığı açıklandı.
ETILR – Şirket ile Getir arasında ETILR ürünlerinin satışına yönelik 1 Nisan tarihinden itibaren başlamak üzere anlaşma imzalandığı açıklandı.
FORMT – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun, 80 milyon TL’sinin finansal ve ticari borç ödemelerinde, 90 milyon TL’sinin ise yeni yatırımların finansmanında kullanılmasının planlandığı açıklandı.
HALKB - New York İstinaf Mahkemesi'nde devam eden bankanın davasının duruşma tarihinin 12 Nisan olduğu açıklandı.
HEKTS – Veteriner ilaçları iş kolunda faaliyette bulunan Arma İlaç’ın paylarının tamamının Oyak Biyoteknoloji' den devralınmasına ve tohum iş kolunda faaliyette bulunan ve Avustralya'da kurulu Agriventis Technologies %51’lik paylarına sahip olan Oyak Sermaye Yatırımları’dan devralınmasına karar verilirken, sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılacak olması kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımı sonrasında oluşacak ayrılma hakkı kullanım fiyatının 14,19 TL olarak belirlendiğinin açıklanması kapsamında, Genel Kurul’da olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından ayrılma hakkı kullanım sürecinin işletilmeyeceği açıklandı.
IDEAS – Şirket unvanının İdeal Finansal Teknolojiler Ve Danışmanlık A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verildiği açıklandı.
IHLAS & IHYAY – İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş sözleşmesinin onayı için yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
ITTFH – Şirket bağlı ortaklığı Selva Gıda’nın halka arz süreci için aracı kurum ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
KERVN – AKBNK ile Şirket arasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan borçların ifasına ilişkin olarak AKBNK ile Şirkete bağlı Şirketlerden olan Bahar Döşem arasında imzalanan rehin sözleşmesi kapsamında Bahar Döşem’in maliki olduğu rehinli payların paraya çevrilmesi amacıyla satışına başlanan 43.873.237 adet paydan 20.014.878 adet payın kaldığı açıklandı
LUKSK – 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında makine parkındaki tüm makinelerin yıllık olağan genel bakım ve revizyonları yapılacağından dolayı üretime ara verileceği açıklandı.
METUR – Enerji sektöründe varlık alımı için TMSF portföyünde yer alan Yenilenebilir Enerji Varlıklarını incelemek için görüşmeler yapılmasının planlandığı açıklandı.
MERIT & NTHOL - KKTC'de sokağa çıkma yasağının 5 Nisan'a kadar uzatılması nedeniyle, şirketlern casino ve otellerinin 5 N,san'a kadar kapalı kalacağı açıklandı.
MARTI & MRGYO – Deniz Bank ve Deniz Faktoring’den kullanılan kredilerin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri sonucunda Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
MTRKS.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında 7.419.980 adet payın 28,00 TL fiyatla Borsa’da Satış yöntemiyle halka arzı yarın ve Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
NTHOL – 4. Çeyrek bilançolarının KAP’ta açıklanması için 2 Nisan’a kadar istenen ek süre SPK tarafından uygun görüldü.
OSTIM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 135 milyon TL’den 765 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
QNBFB – 91 gün vadeli 226,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PKENT – Şirketin Bakanlığa yapmış olduğu 46,1 milyon TL’lik Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunun onaylandığı açıklandı.
POLHO – Şirketin %100 bağlı ortaklığ Poliport'un 105 yeni tank kurulumu için 359,1 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirileceğine dair yapılan ÇED Raporu başvurusunun onaylandığı açıklandı.
SELGD – YİP’te işlem gören şirket payları bugünden itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
SNGYO –
Ankara Çankaya’daki 10.936 m 2 ’lik gayrimenkulün 61,0 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.
Ankara Çankaya’daki 12.097 m 2 ’lik gayrimenkulün 99,5 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.
SRVGY –
Ankara Çankaya’daki 13.732 m 2 ’lik gayrimenkulün 36,6 milyon TL’ye satın almasına karar verildiği açıklandı.
Ankara Çankaya’daki 10.936 m 2 ’lik gayrimenkulün 61,0 milyon TL’ye satın almasına karar verildiği açıklandı.
Ankara Çankaya’daki 12.097 m 2 ’lik gayrimenkulün 99,5 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
TUREX.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında 22.500.000 adet payın 12,00 TL fiyatla Borsa’da Satış yöntemiyle halka arzı Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirilecek.
TUPRS – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
ULUUN – Söke Un paylarının Şirket tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Şirket  bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla gizlilik anlaşması imzalanması kapsamında, 275,6 milyon TL'lik sermaye değeri üzerinden bağlayıcılık içermeyen ilk teklifin Mediterra Capital Partners'a iletilmesine karar verildiği açıklandı.
VAKBN – 70 gün vadeli 250 milyon TL ve 98 gün vadeli 1,18 milyar TL tutarlarında bono ihraç edildi.
YKBNK – 91 gün vadeli 436,9 milyon LT tutarında bono ihraç edildi.
YONGA – Şirket ile Türk Ağaç İş Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Resmi Arabulucu Toplantısının uyuşmazlıkla sonuçlandığı ve taraflar arasında Resmi Arabulucu toplantı Tutanağı düzenlendiği açıklandı.
YYAPI – İstanbul Esenyurt’taki 1.196 m 2 ’lik gayrimenkulün 20,6 milyon TL’ye YGYO’ya satılmasına karar verilirken, satış sonucunda 892.959 TL kar elde edileceği açıklandı.
YGYO – İstanbul Esenyurt’taki 5.120 m 2 ’lik gayrimenkulün 47,6 milyon TL’ye satılmasına karar verilirken, satış sonucunda 15,8 milyon TL kar elde edileceği açıklandı.
ZOREN – 146 gün vadeli 62,6 milyon TL tutarında bono ve 377 gün vadeli 49,1 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
BIMAS – Naspak tarafından 69,82 TL fiyattan 208.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,71’e yükseldi.
DGKLB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 2,54 TL fiyattan geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,0049’una karşılık gelen 1.717.846 adet pay geri alındı.
IEYHO – Işıklar İnşaat tarafından 1,74 – 1,88 TL fiyat aralığından 8.587.265 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,85’e yükseldi.
MEGAP – Yönetim Kurulu Başkanı Eda Özhan tarafından 7,64 – 7,72 TL fiyat aralığından 57.458 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,83’e yükseldi.
MPARK – Schroders Plc. Tarafından 21,20 TL fiyattan 240.209 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,10’a yükseldi.
PSDTC –
Roteks Tekstil tarafından 28,04 – 28,34 TL fiyat arlığından 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,83’e geriledi.
Spot Tekstil tarafından 28,06 – 29,50 TL fiyat aralığından 16.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,30’a geriledi.
SANFM – Süleyman Kabalak tarafından 16,99 – 17,98 TL fiyat arlığından 5.200 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,31’e yükseldi.
TSGYO – Yatırım Finansman tarafından 5,81 – 6,06 TL fiyat aralığından 140.636 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki 0,35’e geriledi.
VAKKO – Vakko Holding tarafından 18,90 TL fiyattan 75.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %84,53’e geriledi.
ARSAN – Şirket sermayesinin 84,7 milyon TL’den %80,66 oranında bedelsiz olarak 68,3 milyon TL artışla 153,0 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
COSMOS – Şirket sermayesinin 6,0 milyon TL’den %10,75 oranında tahsisli olarak 645.000 TL artışla 6,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
FORMT – Şirket sermayesinin 76 milyon TL’den %223,68 oranında bedelli olarak 170 milyon TL nakden artışla 246 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
HDFGS – Şirket sermayesinin 210 milyon TL’den kar payından %35,75 oranında bedelsiz olarak 75,0 milyon TL artışla 285 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
LKMNH – Şirket sermayesinin 24 milyon TL’den kar payından %50 oranında bedelsiz olarak 12 milyon TL artışla 36 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin kar dağıtım kararı Genel Kurul’da onaylandı.

Kaynak İnfo Yatirim
Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder