İller

27 Mart 2021 Cumartesi

THY, kar dağıtımı yapmayacak


Türk Hava Yolları (THY)  A.O, kar payı dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 nolu tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 5.588.000.000 TL net dönem zararı vardır, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 17.339.310.713 TL net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 16.345.436.976 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Olağan genel kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 5.588.000.000 TL net dönem zararının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun bulunmuştur.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder