İller

11 Mart 2021 Perşembe

Tukaş, kar payı dağıtmayacak


Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 127.897.705 TL, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 125.803.509 TL net dönem karı mevcuttur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına, karın şirket bünyesinde tutulmasına, geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi ve genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, SPK uygulamaları gereği kar payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder