İller

6 Nisan 2021 Salı

Link Bilgisayar, kar dağıtacak


Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem karının 12.101.598 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem karının ise 10.336.077,76 TL olduğuna, SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 12.101.598 TL tutarındaki net dönem karından TTK'nın 519. maddesi uyarınca yasal kayıtlarımızda yer alan 10.336.077,76 TL tutarındaki net dönem karının %5'ine tekabül eden 516.803,89 TL tutarında genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının %5'ine tekabül eden 579.254,71 TL tutarında birinci kar payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına, kalan net dönem karından 2.656.039,41 TL tutarında ikinci kar payının şirketimiz esas sözleşmesinin 25. madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, TTK'nın 519. maddesi uyarınca dağıtıma konu edilen toplam 3.235.294,12 TL tutarındaki kar payından şirketimiz sermayesinin %5'ine tekabül eden 550.000 TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 268.529,41 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan 8.080.970,58 TL tutarındaki karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kar payının toplamının brüt 3.235.294,12 TL ve net 2.750.000 TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt 0,29TL, net 0,25 TL olup, sermayeye oranı brüt %29,41, net %25,00) olarak tespit edilmesine, kar payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 11.05.2021 tarihinde başlanmasına, yönetim kurulunun işbu kar payı dağıtım önerisinin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına ve söz konusu kar dağıtım önerisine ilişkin olarak SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 8. maddesi uyarınca hazırlanan 2020 yılı kar dağıtım tablosunun kamuya açıklanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder