İller

11 Nisan 2021 Pazar

Naturelgaz'dan SPK başvurusu


Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş, esas sözleşme tadiline ilişkin SPK'ya başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle 14.981.406 TL tutarında artırılması suretiyle 115.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/420 sayılı olumlu kararı üzerine, 14.981.406 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde bedelleri nakden ve tamamen ödenmek suretiyle satılmıştır. Yönetim kurulumuz, sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin şirket sermayesi kenar başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder