İller

15 Nisan 2021 Perşembe

QUA Granite'nin kar payından yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı


QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş, kar payından yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarımızda 144.518.396 TL, yasal kayıtlarımıza göre ise 176.395.622 TL net dönem karı bulunmakta olup, şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere tamamı dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere toplam 120.000.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasının genel kurula teklifte bulunulmasına ve kar dağıtım tablosunun düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber AjansıHiç yorum yok:

Yorum Gönder