İller

18 Ekim 2021 Pazartesi

Kalaycı, ​Vergi sistemi, Yerel Basını, Esnafı ve Çiftçileri gündeme getirdi.


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Bozkır Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genele Kurulunda 280 sıra sayılı Kanun teklifinin görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada "Vergi sistemi, Yerel Basınımız, Esnafımız ve Çiftçilerimizi" gündeme getirmiştir.

Vekil Kalaycı yaptığı konuşmasında;

Yerel basında ilan yoluyla tebliğat hükmü korunmalı, hatta ilan limiti yükseltilmeli

Teklifin 15. Maddesiyle, ilan yoluyla tebliğat konusunda Vergi Usul Kanununun 104. Maddesinde yapılan değişiklik, zaten sıkıntılı günler geçiren yerel basının önemli bir gelir kaynağını sona erdirecektir. Yerel basının vazgeçilmez bir kamu görevi icra ettiği dikkate alınarak, bu değişiklikten vazgeçilerek yerel basında ilan hükmünün korunması, hatta ilan limitinin 5 bin – 500 bin liraya yükseltilmesi uygun olacaktır.

Ekonomide en önemli sorunumuz tüm dünyada da yaşanan enflasyondur

Bütün dünya salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçmektedir. Türkiye, genel ekonomik toparlanma ve büyüme konusunda diğer ülkelerden pozitif olarak ayrışmıştır. Elbette, ekonomide sorunlarımız vardır. En önemli sorunumuz da enflasyon, hayat pahalılığıdır. Üst üste gelen zamlar nedeniyle özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız sıkıntı çekmektedir.

Tüm dünyada, enflasyon artmaktadır. Emtia fiyatları artan talep ve görece sınırlı kalan arz nedeniyle yüksek oranda artış göstermiştir. Lojistik pahalılaşmıştır. Petrol ve endüstriyel metal fiyatları güçlü talebin etkisiyle yüksek seyrini sürdürmektedir.

Başta Avrupa'da olmak üzere enerji krizi derinleşmiştir. Enerji krizi enerji fiyatlarını çok yüksek seviyelere taşımıştır. Bir yılda ham petrol fiyatı yıllık yüzde 81,5, kömür fiyatı yıllık yüzde 240, doğal gaz fiyatı yıllık yüzde 478 artmıştır.

Destekleme ödemelerinden vergi kesilmeyecek. Çiftçimiz daha fazla desteklenmeli

Doğalgaz maliyetindeki yüksek artış, gübre fiyatlarının da yükselmesine neden olmuştur. Dünyada geçen yıl mayıs ayında 263 dolar olan DAP gübresinin fiyatı bu yıl eylül ayı itibariyle 644 dolara yükselerek yüzde 144 oranında artmıştır. Aynı süreçte, 202 dolar olan üre gübresinin fiyatı da 419 dolara yükselerek yüzde 107 oranında artmıştır. Döviz kurunun da etkisiyle ülkemizdeki gübre fiyatları daha yüksek oranda artmıştır.

Yüksek oranda artan girdi fiyatlarının yanısıra, bu yıl yaşanan kuraklık, su sorunu, ürünlerin pazarlanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle çiftçimizin önemli sorunları bulunmaktadır.

Bu kanun teklifi ile çiftçilere yapılan destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmektedir. Böylelikle çiftçimize 600 milyon liralık destek sağlanmaktadır. Daha fazla üretmeleri için çiftçimiz daha fazla desteklenmeli, mazot, gübre, ilaç, yem gibi girdilerini uygun fiyatlı alabilmeleri mutlaka sağlanmalıdır. Tarımda kullanılan elektrik için daha düşük tarife belirlenmeli ya da elektrik desteği verilmelidir. Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan tarımsal kredi borçları uygun şartlarda ve uzun vadeli yapılandırılmalıdır.

 

Basit usule tabi 835 bin 488 esnafımız gelir vergisi ödemeyecek, beyanname vermeyecek

Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu gibi halihazırda 835 bin 488 mükellefin kazançları gelir vergisinden müstesna tutulmakta ve yıllık gelir vergisi beyanname verme yükümlülükleri kaldırılmaktadır.

Basit usul şartlarını taşıyan esnaf, büyükşehirde de olsa uygulamadan yararlanmalı

Basit usul şartlarını taşıdığı halde büyükşehirlerde faaliyet gösteren mesela Konya'daki bakkalın, tamircinin, lokantacının basit usulden yararlanamamasının hiçbir izahı yoktur. Basit usule tabi olmak için genel ve özel şartları topluca haiz olanların, büyükşehir ya da il ayrımı yapılmaksızın basit usule tabi olmaları ve böylelikle gelir vergisi istisnasından da yararlandırılmaları gerekmektedir.

4'üncü dönem geçici vergilendirme kaldırılıyor

Teklifte yapılan bir başka düzenleme, 4'üncü geçici vergi döneminin kaldırılmasına yöneliktir. Böylelikle başta esnafımız ve mali müşavirler olmak üzere vergi mükelleflerinin beklenti ve talepleri karşılanmaktadır. Düzenleme ile cari vergilendirme dönemi içerisindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi dönemi kabul edilmekte, son üç aylık dönem kaldırılmaktadır. Böylece yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi veren 3,1 milyon mükellef önemli bir yükten kurtulacaktır.

Yüzde 5 vergi indiriminden faydalanma imkanı artırılıyor

Teklifte yer alan önemli bir madde, vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi sağlayan uygulamada, mükelleflerin indirimden faydalanma imkânlarının artırılmasıdır. Düzenlemeyle, yüzde 5 vergi indiriminden faydalanmak için aranan, hakkında tarhiyat yapılmamış olma koşulu tarhiyatların kesinleşmesine bağlanmakta, kesinleşmiş tarhiyatlardan da indirim tutar sınırının yüzde birinden az olanların dikkate alınmaması öngörülmektedir. Böylelikle mağduriyetler giderilirken, daha fazla mükellefin vergi indiriminden yararlanabilmesi ve vergiye uyumun artırılması hedeflenmektedir.

İktisadi kıymetleri ve amortismanları yeniden değerleyebilme imkânı veriliyor

Bilanço esasına göre defter tutan 1,7 milyon mükellefe, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve amortismanlarını yeniden değerleyebilme imkânı verilmektedir. Ayrıca, gün esasına göre amortisman ayrılabilmesi ve amortisman süresinin serbestçe belirlenebilmesi düzenlenmektedir.

Yatırıma katkı tutarı diğer vergi ödemelerinden de indirilebilecek

Yeni yatırımları teşvik kapsamında, hak kazanılan yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi dışında bazı vergi ödemelerinden de indirilebilmesi sağlanmaktadır. Yeni makine ve teçhizat iktisabında amortisman uygulamasının faydalı ömür süresinin yarısı üzerinden yapılabilmesi imkanı verilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder