İller

14 Kasım 2021 Pazar

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Açıkladı !

Prof. Dr. Erol Özvar

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açıkladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı” kapsamına yedi üniversite daha dahil edildi. Program kapsamında üniversitelerin faaliyet performanslarının izlenmesi ve karşılıklı tecrübe paylaşımlarının yapılması amaçlanıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu kapsamda son olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılarak programa dahil edilen 7 yeni üniversiteyi kamuoyu ile ilk kez paylaştı. YÖK Başkanı Erol Özvar’ın başkanlığında yapılan toplantıya Burdur Valisi Ali Arslantaş ve il protokolünden yetkililerin yanı sıra “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı” bünyesinde çalışmalarına devam eden “Artvin Çoruh, Aksaray, Bartın, Bingöl, Düzce, Hitit, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir Ahi Evran, Muş Alparslan, Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Uşak ve Yozgat Bozok Üniversitelerinin Rektörleri ve programdan sorumlu Rektör Yardımcıları ile programa dahil edildiği ilan edilen “Batman, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karamanoğlu Mehmetbey, Munzur ve Hacı Bektaş Veli Üniversitelerinin Rektörleri ve ilgili Rektör Yardımcıları katıldı.

Toplantının açılış konuşmaları bölümünde MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz,ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın gerçekleştirdiği konuşmaların ardından konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programında yer alan üniversitelerimizin faaliyet performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı amacıyla 2019 yılından bu yana belli aralıklarla proje kapsamındaki üniversitelerimizde toplantılar düzenlendiğini hatırlattı.

Pandemi nedeniyle uzun bir süre ara verilen buluşmalara Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile devam ettiklerini belirten YÖK Başkanı Özvar, önümüzdeki aylarda da program kapsamında yer alan üniversitelerimize ziyaretler gerçekleştireceklerini aktardı.

​”Nitelikli bilgi ve yetiştirilen insan kaynağının katkısı önemli”

YÖK olarak yükseköğretimin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerinde “kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı” bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsediklerinin altını çizen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapısal değişim niteliğindeki en önemli gelişmelerden birisi olan üniversitelerimizin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarını da bu kapsamda değerlendirdiğini ve bu alandaki faaliyetlerini üniversiteler ve tüm paydaşlar ile birlikte bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi. Bu Program kapsamında üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulunduğu ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılması; yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlanması; bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Özvar konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Üniversitelerimizin mevcut durumları değerlendirildiğinde, tümünün birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilimi olduğu görülüyor. Ancak tüm üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmaları ve aynı misyona sahip olmaları gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen bir durumdur. Halbuki özellikle yeni kurulan üniversitelerimiz kendi bölgelerinde; kurumsallaşmasını tamamlamış, gelişmiş üniversitelerimizin o bölge için üretemeyecekleri işleri başarabilir, kazandıramayacakları değerleri o bölgeye kazandırabilirler. Üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde, bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama odaklı farklılaşmasına ihtiyaç vardır. Seçilen bu üniversitelerimiz, eğitim süreci fonksiyonlarını yerine getirirlerken, araştırma sürecinde ise bölgeyle ilgili alanlarda ihtisaslaşabilecekler ve bölgelerinin kalkınmasına önemli katkılar sunabileceklerdir. Bu yaklaşım, 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planında ‘Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir’ eylem başlığı olarak açık bir şekilde belirtilmiştir.

YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar, “Kalkınma Misyonumuzu Gerçekleştirmiş Olacağız”

Yine bu programla üniversitelerin bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamaları, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmaları beklenmektedir. Halihazırda Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında, 2016 yılında 5, 2018 ve 2019 yıllarında ilave 5’er üniversite olmak üzere toplam 15 üniversite ile sürece devam edilmektedir. Bugün sürece 7 üniversitemizi de dahil ederek 22 üniversitemize bölgesel kalkınma odaklı misyon yüklemiş olacağız. Programa yeni katılan üniversitelerimizi de tebrik ediyorum.”

Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için gereken iki önemli unsurun; yükseköğretimde nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan olduğuna dikkat çeken YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar, üretilen bu bilginin ve yetiştirilen insan kaynağının da öncelikli olarak bulunulan bölgeye katkısının büyük önem taşıdığının altını çizdi.​

Üniversiteler ve ihtisaslaşma alanları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar , 29 Eylül 2021 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararıyla 7 üniversitenin programa dahil edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

“Giresun Üniversitesi ‘fındık’, Iğdır Üniversitesi ‘katma değeri yüksek tarımsal ürünler’, Munzur Üniversitesi ‘stratejik hammaddeler ve ileri teknoloji uygulamaları’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ‘doğal ve kültürel miras turizmi’, Batman Üniversitesi ‘enerji’, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ‘hassas tarım ve yenilikçi işletme teknolojileri’ ve Gümüşhane Üniversitesi ‘madencilik’ alanlarında bölgesel kalkınma üniversite olarak kabul edilmesi ve tabiri caizse etiket sahibi olmasına karar verilmiştir.”

Bu programın etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve hedeflenen bölgesel çıktılara ulaşılabilmesi için, özellikle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere Bakanlıkların, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ve YÖK’ün yanı sıra illerdeki Valiliklerin, Belediyelerin, Kalkınma Ajanslarının ve Sivil Toplum Kuruluşlarının üniversitelerimize bu süreçte verecekleri destek ve katkıların büyük önem arz ettiğini aktaran Özvar, bu süreçte projeye destek veren ve verecek olan tüm paydaşlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Açılış konuşmalarının ardından programa yeni dahil edilen 7 yeni üniversite ilan edilerek, bu üniversitelerin rektörlerine program beratları YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından takdim edildi. Programa dahil edilen yeni üniversitelerin sunumlarının ardından program bazında genel değerlendirmeler yapıldı. Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise proje tanıtım stantları gezilerek MAKÜ Çiftliği İşletmeleri ziyaret edildi.

Bu Haber İlginizi Çekebilir – HEKİM EYLEMLERİ SÜRÜYOR 

2016 yılından bu yana yürütülen programdaki üniversite sayısı 15 den 22 ye çıkarıldı

YÖK tarafından yürütülmekte olan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı” kapsamında 2016 yılında pilot 5 üniversite, 2018 yılında 5 üniversite ve 2020 yılında 5 yeni üniversite seçilerek toplam 15 üniversite sayısına ulaşılmıştı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda 7 üniversitenin daha programa dahil edilmesinin ilan edilmesi neticesinde programdaki üniversite sayısı 22’ye yükselmiş oldu. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder