İller

28 Ocak 2022 Cuma

Beyaz Nöbet Sürüyor

beyaz eylem

Beyaz Nöbet Sürüyor Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hâlâ görüşülmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek “Beyaz Nöbet” sürüyor.

Nöbetin ikinci gününde Ankara, Batman, Bolu-Düzce ve Manisa tabip odalarından hekimler ile sağlık emek-meslek örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi. Oturumda Beyaz Yürüyüş’ten Beyaz Forum’a, 15 Aralık G(ö)REV eyleminden Beyaz Nöbet’e uzanan “Emek Bizim, Söz Bizim” eylem sürecinin haklarımız alınana kadar kararlılıkla yürütülmesi değerlendirmeleri yapıldı. Ankara Dişhekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’nın yöneticileri de kendi alanlarındaki sorunlardan söz ederek ortak mücadelenin büyük önem taşıdığının altını çizdi. HDP Batman Milletvekili Dr. Necdet İpekyüz de nöbete dayanışma ziyaretinde bulunarak sağlık emekçilerinin taleplerini haklarımız kazanılana kadar Meclis’te daha da güçlü dile getireceklerini söyledi.

Asistanlar Hekimler Mobbing Yaşıyor

Beyaz Nöbet, “Söz Asistan Hekimlerde” oturumu ile devam etti. Asistan hekimler eğitim, ücret, nöbet sonrası izin, şiddet, mobbing ve angarya başlıklarında yaşadıkları sorunları geniş bir biçimde ele aldı. Mücadele pratiklerinin ve önerilerinin de konuşulduğu oturumda, asistan hekimlerin örgütlenmesinin ve dayanışmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Oturumun sonunda söz alan TTB Merkez Konseyi üyeleri de asistan hekimlerin yürüttüğü mücadelenin her zaman yanında olduklarını ifade etti. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

 Hiç yorum yok:

Yorum Gönder