İller

19 Ocak 2022 Çarşamba

Sağlıkta Eylem Sürecek

Sağlıkçılar Haklarını Elde Edene Kadar Eylem Sürecine Devam Edecek

Sağlıkta Eylem Sürecek. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu toplantısı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü Omicron varyantının yaygınlığı ve hava şartları nedeni ile çevrimiçi yapıldı. En kısa sürede eylem kararının açıklanacağı belirtildi.

Toplantının pandemi gündeminde, özellikle son yayımlanan ve aşı olmayanlara PCR şartının kaldırılması ile iktidarın pandemi tutumunun iyice çöktüğü, sürecin başından beri etkin bir aşılama planlaması yapmaması, aşı karşıtlarına yönelik tutum almaması ile kararın birbirini tamamladığı vurgulandı.

Pandeminin kontrol altına alınması için sağlık yönetiminin elindeki verilere karşılık adımların atılmaması, etkili filyasyon çalışmalarının yapılmaması, aşılamada hala istenen düzeye gelinmemesine parmak basıldı. İktidarın tüm salgın boyunca halk sağlığını önemsemediği, bilimsel verilere uygun davranmadığı söylendi. Bununla birlikte önümüzdeki haftalarda sağlık hizmetlerinde daha ciddi aksamaların yaşanacağı konuşuldu.

Sağlıkçılar Haklarını Elde Edene Kadar Eylem Sürecine Devam Edecek

Hakkımızı Alana Kadar Direneceğiz

Toplantının ikinci gündem maddesi Özlük Hakları ve eylem süreciydi. Mevcut ekonomik şartların ve çalışma koşullarının hekimleri tükettiği, Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrası sağlık sistemindeki çöküşün pandemi ile daha da belirginleştiği toplantıdan ortaya konuldu.

Meclis’e getirilen maaş düzenlemesinin hızla geri çekilip ileri bir tarihe ertelenmesinin ve ocak ortasına gelinmesine karşın halen gündeme alınmamasının; iktidarın emeğe yaklaşımını ortaya koyduğu görüşü hakim oldu. Geldiğimiz süreçte hekimlerin emeğinin artık iktidarın keyfiyetine bırakılamayacağı, hekimlerin beklemeye sabrının kalmadığı; tasarının derhal Meclis gündemine alınıp kapsamlı bir düzenleme yapılmadığı takdirde TTB en yakın sürede G(ö)REV eylemi kararını açıklayacağını belirtti. (BSHA- Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder