İller

9 Şubat 2022 Çarşamba

Hekim Eylemi Devam Edecek !

8 Şubat G(ö)REVini Geride Bırakan Hekimler Haklarını Alana Kadar Devam Edecekler

Türk Tabipler Birliği öncülüğünde devam eden iş bırakma eyleminde binlerce hasta mağdur olurken,

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla sağlık emekçileri, özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren yasa tasarısının aykırı biçimde geri çekilmesi ve taleplerinin karşılanmaması üzerine 8 Şubat 2022 günü G(ö)REV eylemine gitti.

G(ö)REV eylemi kapsamında hastanelerin ve işyerlerinin önlerinde basın açıklamaları düzenlendi. Basın açıklamalarında 8 Şubat’ta son defa tek günlük G(ö)REV’e gidildiği ve haklar alınana kadar mücadelenin büyütülerek devam ettirileceği söylendi. Hasta ve hasta yakınlarının da büyük destek verdiği eylemi, kamuoyunda ve basında da oldukça büyük bir ses getirdi.

 

TALEPLERİNİ SIRALADILAR
 1. Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe
  yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim
  durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının
  belirlenmesi.
 2. Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması,
  güvenli işyerlerinin oluşturulması.
 3. 657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık
  alanında görev yaptıkları halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen
  veteriner hekimlerin de, tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal
  düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden faydalandırılması.
 4. Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD
  ortalamasına çıkarılması.
 5. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül
  bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması.
 6. Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi.
 7. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık
  hizmetlerinin oluşturulması, Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal
  edilmesi.
 8. Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın
  kaldırılması.
 9. Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan
  ücretlerin iptal edilmesi.
 10. Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları,
  KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi.
 11. Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz
  çalışmaya son verilmesi.
 12. Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık
  emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer
  alması.
 13. Sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması.
 14. Hangi statüde olursa olsun tüm sağlık çalışanı emeklilerine insanca
  yaşamaya yetecek emekli maaşı.

8 Şubat G(ö)REVini Geride Bırakan Hekimler Haklarını Alana Kadar Devam Edecekler
Hekimler son olarak, “Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getirilen bu çalışma yaşamının sürdürülemez
olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama
adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı
alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını
biliyoruz. 14 Mart sağlık haftasına doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları
gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli G(Ö)REV’e
hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz.” dedi. (BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)

İNSTAGRAM HESABIMIZHiç yorum yok:

Yorum Gönder