İller

7 Şubat 2022 Pazartesi

Sağlık Personeli Vergi Kesintisine İtiraz

Sağlık Çalışanına Bu Kez Şiddet Uygulayan Sağlık Çalışanı

Sağlık Personeli Vergi Kesintisine İtiraz. Türk Sağlık Sen, sağlık personellerinden fazla vergi kesintisini önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi, “Kurumların bünyesinde oluşturulan döner sermaye işletmelerinin ayrı bir işletme olduğu iddiasıyla çalışanlardan fazladan gelir kesintisi yapılması üzerine sendikamız tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bir başvuru yapıldı. Sendikamız tarafından yapılan başvuruda bazı sağlık kurum ve kuruluşları ile özellikle üniversite hastanelerinde Döner Sermaye İşletmelerinden yapılan ödemelerde “Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.” kapsamında değerlendirilmelerde bulunularak, olması gerekenden daha fazla gelir vergisi kesintisi yaparak ödeme yapıldığı yönünde çalışanlardan şikayet geldiği ifade edildi. Söz konusu uygulamanın mevzuata aykırı olduğunun belirtildiği başvuruda döner sermaye işletmesi bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında personellere ödenen ücretlerin (maaş, döner sermaye ve diğer mali ödemeler) tamamının tek bir işveren tarafından ödendiğini vurgulandı. Mevzuatta yer alan “Birden fazla işverenden ücret alanlara” ilişkin hükümlerin değil, personellerin mali durumlarına göre ilgili hükümlerin uygulanması ve hukuka aykırı işlemler sebebiyle ortaya çıkan mali zararların karşılanması istendiHiç yorum yok:

Yorum Gönder