İller

22 Haziran 2022 Çarşamba

​Ergenlik Döneminde Çocuklara Anne Baba Olabilmek (3)


Ergenin Ailesine Öneriler

·         Ergenlik çağındaki çocuklara her zamankinden daha fazla anlayış ve sabır gösterilmeli

·         Ergenler karşı tavırlarda kararlı ve tutarlı olunmalı. Sonradan evet diyeceğiniz şeylere şimdiden hayır denmemeli.

·         Ergenlerin ani tepki ve davranışlarına fevri hareketler yerine soğukkanlı bir şekilde davranılmalıdır.

·         Ergenlerle iletişim kurulurken bir yetişkin gibi hareket edilmeli. Onları dinlerken samimi olunmalı.

·         Ailenin ikinci planı itilip arkadaşlarını ne kadarda birinci plana çıkarsa da bu çocuklar sizin doğrularınızı kullanacaktır.

·         Ergenlerin yetişkinlik davranışı ile çocuksu davranışları arsındaki ikilemlerde sizin onlara göstereceğiniz anlayış ve pekiştireçleriniz davranışlarını yol göstericisi olacaktır.

·         Her zaman olduğu gibi ergenlerin de olumsuz davranışları yerine olumlu davranışları görülerek geri bildirimler verilmeli.

·         Ergenlere disiplin adına yapacağınız katı kurallar onların sizden uzaklaşmasına arkadaş gruplarına daha çok yaklaşmasına sebep olacaktır.

·         Ergenlere uzun uzun nasihatlerden, eleştirici yaklaşımlardan kaçınılmalı.

·         Ergenlerin problemlerini kapı aralığı dediğimiz ayaküstü konuşmalardan uzak durarak, uygun zaman ve ortamlarda çözmeye çalışılmalıdır.

·         Bu çocukların yaşlarına uygun sorumluluklar verilmesine devam edilerek kendilerine güvenildiğini ve her zaman yanında olduğu hissettirilmelidir.

·         Ergenlerin olumlu duygularının yanında olumsuz duygularının da sizinle paylaşması için gereken güven ve cesaret verilmeli.

·         Ergenlerle iletişim kurulurken ben dilini kullanmaya daha çok dikkate edilmeli.

·         Aile içi kararlarda ergenlere de söz hakkı verilerek aile için kendisinin vazgeçilmez olduğu hissettirilmelidir.

·         Ergenlerin bu dönemde dersler karşı isteksizliklerine karşı gereken anlayış ve alttan alarak motive edilmeye çalışılmalı.

·         Ergenlik demindeki bu çocuklara ergenlik çağını özellikleri hakkında gerçekçi bilgiler verilerek akran grubundan kulaktan dolma bilgilerden uzak durmaları sağlanmalı.

·         Ergenlik döneminde çocukların dini konulara merakları artacağından bu konularda da doğru bilgileri doğru yerden öğrenmesi sağlanmalı.

·         Ergenleri istek ve ihtiyaçlarına diğer dönemlere nazaran daya duyarlı olunmalı. Bu çocuklara hayır deneceği zaman cümleyi yumuşatarak kullanılmalı.

·         Bu çocukların bu dönemde kendilerine seçebileceği model konusunda aileni her şeyiyle örnek olmaya çalışmalı.

·         Bu dönemde çocukların benlik saygısının gelişimine bağlı olarak duygu, düşünce ve davranışlarına saygı gösterilmeli.

·         Ergenlere öğüt ve nasihat yerine onları anlamaya çalışılmalı.

·         Ergenlerin çocuksu davranışları görmezlikten gelinerek yetişkinlik davranışları desteklenmeli.

·         Her zaman olduğu gibi ergenlik döneminde de bunlar adına bunların işlerini düşünmekten ve yapmaktan kaçınılmalı. Kısacası onların sorumluluklarını almamalı.

·         Kız erkek arkadaşlık ilişkileri büyütmek yerini bun bir hoşlanma olarak görmeli.

·         Ergenlerle kurulacak iletişimde onu anladığınızı, ona güvendiğinizi, düşüncelerine saygı duyduğunuzu hissettirdiğiniz ölçüde bu dönemi sağlıklı geçirecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder