İller

20 Temmuz 2022 Çarşamba

Sağlıkta Mobbinge İtiraz

Sağlıkta Mobbinge İtiraz. Türk Sağlık Sen olarak 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında ambulansların ön kabinine kamera yerleştirilme uygulaması hakkında itirazda bulunuldu

Ambulanslarda görev yapan personelin kamera vasıtasıyla rızaları olmaksızın 24 saat izlendiği ve bu suretle kamusal alanda da olsa özel hayatlarının ihlal edilmesi sebebiyle uygulama için Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne itiraz edildi. Söz konusu uygulama ile görevleri esnasında meydana gelebilecek kazaların sadece personel kaynaklı bir durum gibi görülmektedir. Bu yönde önlemler alınması yerine bu konuda personelin eğitimine, araçların bakım ve güvenliğinin sıkı takip edilmesi yönünde kararlar alınması, kazaların sebep unsurunun sadece kişiler olarak görülmeyip karayolları ve kullanılan araçların da büyük bir etkiye sahip olduğu vurgulandı.

Personel’in Kamera ile izlenmesi Hukuka Aykırı

Bu kapsamda kamusal alanda da olsa özel hayatın gizliliği hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, kamera ile izlenmeye personelin rızasının olmaması, uygulamanın yasal dayanağının bulunmaması ve alınan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılmayacağına dair bir güvencenin olmaması durumları göz önüne alındığında personelin kamera ile izlenmesi uygulamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu vurgulanmıştır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder