İller

2 Aralık 2022 Cuma

Çocukların Kişiliklerini Tanımada Resimlerin Dili


Çocukların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri en iyi şey, yaptıkları resimlerdir. Çocukların yaptıkları resimler, sansürsüzdür. Objektif ve gerçekçidir. Çünkü çocuklarda soyut zekâ tam gelişmediği için olayları geleceğe yönelik olarak yorumlayamazlar. Süper ego gelişmediği için farklı değerlendirilirler diye gerçekçi resim yapmaktan kendilerini alıkoymazlar. Resim yaparlar; çünkü özleri bozulmamıştır.

 

Çocukların Yaptıkları Resimler  Nasıl Yorumlanabilir?

 Birincisi çocuklar yaptığı resimlerde kendilerini merkeze koyarak çizerler. İkincisi istemediği kişilerin ya da yerin resimlerini çizmek istemezler. Çizse dahi aralarına nesneler koyarak veya resim kâğıdının en köşesine çizerler. Üçüncüsü yaptığı resimlerde kişi resimlerini olduğundan küçük ya da büyük çizerler.

Çocuklar yaptıkları resimlerde kendilerini her zaman merkeze koyarak çizerler. Çocuklar aile bireylerinden kendisine yakın hissettiği kişileri, kendisine yakın çizer. Problemli olduğu kişileri de kendisine ya uzak çizer ya da kişi ile aralarına bazı nesneler koyarak çizerler.

Çocukların iç dünyalarını anlamak için yaptıkları resimlerin ne anlama geldiğini iyi bilmek gerekir. Bunları anlamanın bazı ipuçları şunlardır:

Çocuğun, normal bir resim kâğıdına çizdiği resimler (kişi ya da nesneleri) çok küçükse çocuğun kendisine güveni olmadığını ifade eder. Bu çocuklar, insanların içine karışmaktan çekinen, içine kapanık çocuklardır. Bu çocukların anne babaları ise çocuğa karşı ilgisiz, eleştirici, kuralcı ve tutucudur.

Çocuğun, normal bir resim kâğıdına yaptığı resimler (kişi ya da nesneleri) olduğundan büyük ya da kâğıdı kaplayacak şekilde yapıyorsa, duygularını ve öfkesini kontrol etmekte güçlük çeken, dağınık, sorumsuz ve yeri geldiğinde de saldırganlaşan çocuklardır. Bu çocukların anne babaları ise çocuklarına karşı disiplinsiz, çocukların özgüvenlerini desteklemeyen, bir dediklerini iki etmeyip şımartarak yetiştiren ailelerdir.

Çocukların çizdikleri resimdeki insanların organları olduğundan büyük ya da küçükse, çizilen organına göre değişik anlamlar ifade eder.

1.      Baş olduğundan büyükse; kendini ispatlama isteği, küçükse zihinsel yetersizliğini gösterir.

2.      Elleri olduğundan büyükse; bağımlı bir kişiliği olduğu,  küçükse kendisine güveni ve cesaretinin olmadığın gösterir.

3.      Ayaklar olduğundan büyükse; ailesinden güven isteği, küçükse bulunduğu ortamdan kaygı duyan, kendine güven ve cesaretinin olmadığını gösterir.

4.      Ağız olduğundan büyükse; ailesi tarafından konuşması engellenen, içini boşaltmak isteyen, ağız küçükse kendini ifade  de zorlanan, konuşma ve iletişim problemi olduğunu gösterir.

5.      Gözler olduğundan büyükse; ailesini kendinden gizlemeye çalıştığı şeyleri gördüğünü veya görme problemi olduğunu; gözler küçükse yapılanlara şüpheyle baktığını ve insanlara güvenmediğini gösterir.

6.      Kulaklar olduğundan büyükse; ailenin, daha o çocuk anlamaz, dediğiniz şeyleri anladığını veya işitme problemi olduğunu, küçükse başkalarının konuşmalarına kuşkuyla yaklaştığını gösterir.

7.      Burun olduğundan büyükse; duygularını ifade etme veya nefes alma problemi olduğunu, küçükse kızgınlığını içe attığını, özgüvene dayalı olarak öfkesini ifade etme problemi olduğunu gösterir.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder