İller

21 Aralık 2022 Çarşamba

Kaymakam Turan, Bozkır Meslek Yüksek Okulunda düzenlen Temel Afet Bilinci konferansına katıldı.


Konya'nın Bozkır ilçesinde ilçe kaymakamı Tolga Turan, Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürü Emin Emre Öztürk'e 'iade-i ziyarette' bulundu. Ziyaret kapsamında Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ile bir araya gelen Kaymakam Turan daha sonra Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 'Temel Afet Bilinci' konferansına katılarak öğrencilere hitap etti.  

Kaymakam Turan Konferansta yaptığı konuşmasında "Günümüz dünyasının gerek insan eliyle gerekse de teknolojik imkanlarla sürekli geliştiğini ve değiştiğini, insan yaşamının bu değişimi yakalamaya çalıştığını ve bazen beklenmedik, ani olaylarla karşılaştığını söylemek çok da yanlış olmaz. Dünyanın hem küresel ölçekte hem de yerel düzeyde karşı karşıya olduğu birçok konu vardır. Bu konulardan en önemlilerinden biri de afet ve risk yönetimidir.

Konya'mızın güzide ilçelerinden biri olan Bozkırımız; insanları, doğası, kültürü, toplumsal değerleri, gelenek ve görenekleriyle hepimizin huzurlu ve güvenli şekilde yaşadığı bir ilçedir. İlçemizde meydana gelebilecek asayişten trafiğe, terörden uyuşturucuyla mücadeleye, aile içi ve kadına yönelik şiddetten çocuklarımızın güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü eylemi engellemek bizlerin en önemli görevidir.

Değişen ve gelişen dünyada insan kaynaklı olayların yanı sıra bir de doğa kaynaklı faktörlerin de toplum yaşamını ve insan hayatını etkileyebileceğini unutmamalıyız.  İşte bugün burada önemli bir konuda, yani afet konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla bir araya geldik.

Afet: toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaydır.

Türkiye, jeolojik, meteorolojik ve topografik yapısı nedeniyle doğa kaynaklı afetlere maruz kalan bir coğrafyada yer almaktadır. Her zaman her türlü afetin oluşması riski nedeniyle ve ülkemizde afet ve acil durumların etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla afet ve acil durum yönetimi başkanlığının (AFAD) kurulması ile "bütünleşik afet yönetim sistemine" geçilmiştir.  

Afet öncesi hazırlık, planlama ve risk azaltma çalışmaları, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, erken uyarı ve kesintisiz haberleşme projeleri ile afetin zararlarını en aza indirmeye çalışan bir afet yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Bu bakış açısıyla, ilçe kaymakamlığı olarak en önemli görevlerimizden biri de az önce bahsettiğim hususlarda gereken tedbirleri almak, planlamak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak afet öncesi, sırası ve sonrasını iyi yöneterek vatandaşlarımızın afetten zarar görmemeleri veya bu afetleri en az riskle atlatabilme kabiliyetini ortaya koyabilmektir.

Afet konusunda her bireye önemli sorumluluklar düşmektedir. Afetlere dirençli bir toplum yapısı oluşturmak, yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı önceden gereken tedbirleri almak, planlamak ve tatbikatlarla afet bilincinin oluşmasını sağlamayı önemsiyoruz.

İlçemiz açısından bir değerlendirme yapıldığında; deprem, sel ve su taşkınları, şiddetli soğuklar, heyelan, toprak kaymaları ve kaya düşmeleri ile yangınlar başta olmak üzere tüm afetlere aynı dikkat ve özen yükümlülüğüyle yaklaşmalıyız" vurgusunu yaparak konuşmasını tamamladı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder