İller

13 Ocak 2023 Cuma

Bozkır SYD Vakfına Geçici Temizlik Personeli alınacak.

Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı geçici olarak 1 kişilik kadro ile temizlik personeli alacak. 

Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan personel alım bilgileri su şekildedir. 

Meslek Adi: Temizlik Personeli

Niteliği (Geçici/Daimi): GEÇÍCI
Başvuru Tarihleri: 16.01.2023-24.01.2023

Başvuru Adresi: B0ZKIR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Açık Iş Sayısı: 1

GÖRÜSME/MÜLAKAT BÍLciLERi
Yer: Bozkır SYD Vakfi Toplantı Salonu Kat:2
Tarih:25.01.2023 Saat:10:00

CALIŞMA ȘARTLARI

Calişma Adresi: BOZKIR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Calışma Süresi:01.02.2023-31.07.2023

Calışma Saatleri:08.00-17.00

MÜRACAAT KOȘULLARI

1-Türk Vatandaşı olmak.

2-18 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yaşından gün almamış olmak.

3-Başvuru tarihi itibari ile son 6 aydır Bozkır llçesinde ikamet ediyor olmak.

4-Kamu hakkından mahrum bulunmamak ve Türk Ceza Kanunun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzeni ve bu düzenin işleyişine karşı şuçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıricılık, sahtecilik, ve güveni kötüye kulanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerini aklama veya kaçakçılık Suçlarından mahkum olmamak.

5- En az ilkokul mezunu olmak, öncelikli "Hasta ve Yașlı Bakım Sertifika 'sına" ve "Hijyen Belgesi'ne sahip olanlar. 

6-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya proje süresi boyunca askerlik ile ilişigi bulunmamak.

7-Erkek adaylar için en az B sınıfi ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

8- Adli ve ldari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak.

9-Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak.

10-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir vücut engeli ve akil sağhğı ile ilgili hastalığı bulunmamak, temizlik malzemelerine karşı alerjisi bulunmamak.

11-Alinacak personeller ilçemiz tüm mahallelerinde ikamet eden yaşlı, engelli ve dezavantajlı hanelerde; ev temizliği, kişisel bakım, ütü yapimı, bulașık yıkama, yemek yapımı ve genel anlamda ev düzenleme işleri ve buna benzer verilecek işleri yapmakla görevlidir.

12-Tercihen 3294 sayılı Kanun kapsamında olan bașvuru sahibinin eşinin çalışmiyor veya çalhşamayacak durumda olması ya da geçici işlerde çalışıyor olmas.

BAȘVURU İÇİN GEREkLi BELGELER

1-Sözleşmeli Personel is Talep Formu

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya fotokopisi

3-Ikametgâh Belgesi (Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ile birlikte)

3-(T.C. Kimlik numaralı) Nüfus Cüzdanının fotokopisi

4-1 adet vesikalık fotoğraf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder