İller

12 Ocak 2023 Perşembe

Sigorta Sözleşmesi Yapılırken Bu Hususlara Mutlaka Dikkat Edilmeli


İnsanlar hayatları boyunca kaza, yangın, deprem vb. pek çok riskle karşı karşıya kalabilir. Söz konusu risklerin gerçekleşmesi insanların mal varlığında çeşitli zararlara yol açabilir. Bu yüzden insanlar söz konusu risklerin, mal varlıklarında oluşturabileceği zarara karşı teminat sağlamak amacıyla sigorta sözleşmeleri yapmaktadır. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Aytekin Çelik, sigorta yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli bilgiler verdi.

"Sigorta Sözleşmeleri Sınırsız Bir Teminat Sağlamaz"

KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Aytekin Çelik, sigorta sözleşmesi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve sigorta sözleşmelerinin kapsamı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Çelik; "Sigorta sözleşmeleri, insanları hayatları boyunca karşı karşıya kalabilecekleri risklere karşı teminat sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Ancak sigorta sözleşmeleriyle, sağlanabilecek teminatın kapsamı sınırlıdır. Bir başka ifadeyle gerçekleşme ihtimali bulunan bütün rizikoların sigorta sözleşmeleriyle teminat alınabilmesi mümkün değildir. Bazı hususların teminat kapsamına alınması, kanun ve sigorta genel şartlarıyla yasaklanmıştır. Bu konuda özellikle her sigorta türü için özel olarak düzenlenen sigorta genel şartlarına bakılması gerekir. Sigorta genel şartlarında bazı hususlar standart teminat kapsamı içerisine alınmıştır. Bunların sigorta poliçelerinde teminat kapsamında yer aldıklarının özel olarak belirtilmesi gerekmez. Ancak poliçede bunların bir kısmı teminat kapsamında bırakılabilir. Bu yüzden poliçenin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir" dedi.

"Sigorta Sözleşmeleri Yapılmadan Önce Mutlaka Bilgi Alınması Gerekir"

Sigorta genel şartlarında bazı rizikoların teminat kapsamına alınabilmesi için poliçede özel olarak belirtilmesi gerektiğini söyleyen Çelik bunu bir örnekle açıkladı. "Örneğin sigorta ettiren kişinin uğradığı kazanç kaybı ancak poliçede özel olarak belirtilmişse teminat kapsamı içerisine alınabilir. Aynı şekilde kasko sigortalarında doludan kaynaklanan zararlar poliçede özel olarak belirtilmemişse sigorta şirketi bu şekilde ortaya çıkan zararı karşılamaz. Dolayısıyla sigorta sözleşmesi yapılırken, teminat sağlanmak istenen hususların poliçede özel olarak belirtilmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması gerekir. Sigorta genel şartlarında ayrıca hiçbir şekilde teminat kapsamına alınmayacak rizikolara da yer verilmiştir. Örneğin kasko sigortalarında sürücünün ehliyetsiz olması hali, sigorta genel şartlarında hiçbir şekilde teminat kapsamına alınamayacak hususlar içerisinde sayılmıştır. Bu yüzden sigorta sözleşmeleri yapılmadan önce sigortacıdan veya acenteden sözleşmenin kapsamı konusunda mutlaka bilgi alınması gerekir" şeklinde konuştu.

"Sigorta Poliçeleri Teslim Edildikten Sonra Mutlaka Kontrol Edilmeli"

Sigorta poliçesinin düzenlenmesinde talep edilen teminatlara yer verilip verilmediğinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çelik; "Sigorta sözleşmeleriyle sağlanan teminatın kapsamı poliçede belirtilir. Bu sebeple sigorta poliçesinin düzenlenmesinde talep edilen teminatlara yer verilip verilmediğinin mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Sigorta poliçesinin sağlanmak istenen teminata uygun düzenlenmediği düşünülüyorsa, sigorta şirketine 14 gün içerisinde itiraz edilmesi gerekir. Aksi halde poliçenin taraflar arasında yapılan sigorta sözleşmesine uygun olarak düzenlendiği kabul edileceğinden, itiraz etme durumu ortadan kalkar" ifadelerine yer verdi.

"Sigorta Şirketi Meydana Gelen Zararı, Sigorta Bedeline Kadar Karşılayabilir"

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Çelik; "Riziko, sigorta genel şartları ve poliçe çerçevesinde teminat kapsamı içerisine alınmış olsa bile sigorta şirketi sözleşmede gösterilen sigorta bedeline kadar sorumludur. Dolayısıyla bir fabrikanın yangına karşı sigorta edilmesinde fabrikanın ve içerisinde sigortalanan eşyaların sigorta bedeli poliçede 10.000.000 TL olarak gösterilmişse yangın meydana geldiğinde daha fazla bir zarar meydana gelse bile sigorta şirketi tarafından ödenebilecek olan tazminat miktarı en fazla 10.000.000TL'dir. Bu yüzden sigorta sözleşmeleri yapılırken poliçelerde belirtilen sigorta bedellerine de mutlaka dikkat edilmesi gerekir" diyerek, rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta şirketinin meydana gelen zararı sigorta bedeline kadar karşıladığını hatırlattı.

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder