İller

22 Haziran 2024 Cumartesi

DSÖ Batı Şeria’da artan sağlık krizinden endişeli

DSÖ, sağlık altyapısına yönelik saldırıların ve artan hareket kısıtlamalarının sağlık hizmetlerine erişimi engellediği Batı Şeria da dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında artan sağlık krizinden endişe duymaya devam ediyor.

Gazze’deki savaşta Çocukların yaralanması, zaten zor durumda olan sağlık tesislerinde artan travma ve acil bakım yükünü daha da artırıyor.

Saldırılardan 54 sağlık tesisi, 20 gezici klinik ve 319 ambulans etkilendi. Saldırıların yüzde 59’u Tulkarem, Cenin ve Nablus şehirlerinde gerçekleşti. Bunlar arasında sağlık altyapısına ve ambulanslara yönelik saldırılar, sağlık çalışanları ve hastaların gözaltına alınması, sağlık tesislerine erişimlerinin engellenmesi, sağlık çalışanlarına güç kullanılması ve ambulans ve personelin askeri yöntemlerle aranması yer alıyor.

Kontrol noktalarının kapatılması, keyfi engellemeler ve sağlık çalışanlarının gözaltına alınması, artan güvensizlik, ayrıca tüm kasaba ve toplulukların kuşatılması ve kapatılması, Batı Şeria’da hareketin giderek kısıtlanmasına ve sağlık tesislerine erişimin engellenmesine neden oldu. Özellikle Batı Şeria’nın kuzeyindeki geniş altyapı ve konut hasarı, ambulansların ve ilk yardım ekiplerinin erişimini engelleyerek durumu daha da kötüleştirdi.

Hastaların Yüzde 48’i Geri Çevrildi

Ekim 2023 ile Mayıs 2024 arasında, Batı Şeria dışında, Doğu Kudüs’te veya İsrail sağlık tesislerinde tıbbi yardım almak isteyen hastalara yapılan 28.292 başvurunun %44’ü reddedildi veya erişim esas olarak kanser, diyaliz ve diğer sağlık tesislerine sağlanarak beklemede kaldı. Hayat kurtaran vakalar aynı dönemde 26.562 adet refakatçi izin başvurusunun %48’i reddedildi veya beklemede kaldı. Ekim 2022-Mayıs 2023 ile Ekim 2023-Mayıs 2024 karşılaştırıldığında Batı Şeria hasta izin başvurularında %56, onaylarda %22, refakatçi izin başvurularında %63, onaylarda %24 azalma görülüyor. Ekim 2023’ten önce, her gün 300’den fazla hastanın Batı Şeria’dan doğu Kudüs’e ve İsrail sağlık tesislerine geçmesi için izin gerekiyordu.

Temel İlaçların Yüzde 45’i Stokta Yok

Filistin Yönetimi’nin karşı karşıya olduğu uzun süredir devam eden mali kriz, sağlık sistemini daha da etkiliyor ve İsrail’in 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik vergi gelirlerini stopajda tutması ve ekonomik durumun genel olarak kötüleşmesiyle daha da kötüleşti. İşgal altındaki Filistin toprakları. Mali durumun sağlık hizmeti sunumu üzerindeki etkisi oldukça önemli; sağlık çalışanları neredeyse bir yıldır maaşlarının yalnızca yarısını alıyor ve temel ilaçların %45’i stokta yok. Batı Şeria’nın çoğu bölgesinde birinci basamak klinikleri ve ayakta tedavi uzmanlık klinikleri artık haftada iki gün çalışıyor ve hastaneler yaklaşık %70 kapasiteyle çalışıyor.

Sağlık Hizmetlerinin Kutsallığı

DSÖ, sağlıkta mali krize katkıda bulunan bazı politika ve prosedürlerin ele alınmasına yönelik teknik yardımın yanı sıra temel ilaçların tedariki konusunda Sağlık Bakanlığını desteklemektedir. Buna ek olarak, DSÖ, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria’daki önemli hastanelere malzemeleri önceden konumlandırdı ve etkilenen topluluklardaki ilk yardım ekiplerine acil durum hazırlığını artırmak için toplumsal travma yönetimi eğitimi verdi, ancak acil sağlık çalışanları için güvensizliği ve erişilebilirliği daha da kötüleştirdi. Saha gönüllülerinin yaralılara ulaşması, devam eden katı sokağa çıkma yasaklarıyla birleştiğinde sağlık sistemi için önemli riskler oluşturuyor ve müdahale ekiplerinin acil bakıma ihtiyacı olanlara ulaşmasını çok zorlaştırıyor. DSÖ, Batı Şeria’daki sivillerin ve sağlık hizmetlerinin acil ve aktif bir şekilde korunması çağrısında bulunuyor. Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir, bu da sağlık hizmetlerinin kutsallığına her zaman uyulması gerektiği anlamına gelir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

 Hiç yorum yok:

Yorum Gönder