İller

6 Aralık 2019 Cuma

Devletlerin Kamu Borçları Rekor Düzeye Ulaştı!

Ticaret savaşlarının iyice görünür olduğu ve küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı 2019 yılı, devletlerin kamu borçluluk oranlarını bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıkardı. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerini analiz eden B2Press Online PR Ajansı, dünya genelinde devletlerin toplam kamu borcunu 69,3 trilyon dolar olarak açıkladı. Böylece küresel kamu borcunun dünya milli gelirine oranı ise yüzde 82’ye yükselerek insanlık tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 2000 yılında ise devletlerin kamu borçlarının toplamı 20 trilyon dolar seviyelerindeydi.

Ey yüksek borçluluk oranında Japonya, Sudan ve Yunanistan başı çekiyor.

Kamu borcunun milli gelire oranı incelendiğinde, ilk sırada yüzde 237,7 ile Japonya yer alırken, onu %207 ile Sudan, %176,6 ile Yunanistan takip ediyor. Yunanistan bu şekilde borçlanmaya devam ederse 2060 yılında %275’e varan kamu borçluluk oranıyla dünyada ilk sırada yer alacak. B2Press’in analizine göre, Venezuela kamu borçluluk oranlarında hızla artış gösteren ülkelerden bir diğeri. Özellikle ABD’nin petrol ambargosu ve hiperenflasyonla mücadele eden ülkede, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı bir yılda %182’ye ulaştı.

Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranı ise %30

Türkiye %3’lük oranla küresel borcun yaklaşık 233 milyon dolarına sahip. IMF veri tabanında yer alan devlet borçlarının gayri safi yurt içi hasıla oranları incelendiğinde ise 2000’li yılların başında %50’lik orana sahip Türkiye’nin 2015’te %27,6’ya kadar gerilediği göze çarpıyor. 2015’ten sonra tekrar artışa geçen kamu borç oranı 2019 yılında ise milli gelirin %30’una ulaşmış durumda.

Çin, ABD ve Avrupa ülkelerini geride bıraktı.

Dünya genelinde devletlerin toplam kamu borç tablosuna bakıldığında ise toplam borç tutarı artışındaki en büyük pay ABD’ye ait. Küresel kamu borcunun üçte birine sahip olan ABD, 2019 sonunda 22 trilyon dolarlık kamu borcuna ulaşacak. Toplam borç tutarında ABD’nin hemen ardında ise yüzde 17 ile Japonya ve %9,8 ile Çin Halk Cumhuriyeti yer alıyor. Çin Halk Cumhuriyeti 7 trilyon dolarlık devlet borcuyla en borçlu ülkeler arasında üçüncü sırada yer almasına rağmen borcun milli gelire oranında yüzde 50,6 ile birçok Avrupa ülkesinden daha az borçluluk oranında sahip.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder